Tapaturmavakuutuskeskus

Tervetuloa Työtapaturmatietoon


Asiantuntijoille suunnattu palvelu, joka tarjoaa TVK:n ja muiden toimijoiden tuottamaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvää tietoa.

Asiantuntija suosittelee

Uutta korvaamisen ja toimeenpanojärjestelmän teemoista

Tutustu ajankohtaisiin korvaamisen ja toimeenpanojärjestelmän julkaisuihin

Oikopolkuja keskeisiin TyTA-vakuuttamisen teemoihin

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on osa lakisääteistä sosiaaliturvaa

Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat

Työpaikkakuolemien ajantasainen tilanne ja uusimmat onnettomuustutkinnan julkaisut

Analyysit ja tutkimukset

Ajankohtaiset työturvallisuuden analyysit ja tutkimukset

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastot

Tilastotietoja työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta sekä korvatuista vahinkotapahtumista

Tietoa Työtapaturmatiedosta

Työtapaturmatietoon on koottu vakuutuslajia koskeva oikea, ajantasainen ja monipuolinen tieto

Uusimmat

Asiantuntija pohtii: Yhdysvalloissa erilaiset ”testit” työvälineinä rajanvedossa työsuhdetyön ja yrittäjätyön välillä

Elina Holmas 30.1.2023. Johdanto: Yhdysvalloissa noin 10 - 20 % yrityksistä luokittelee työnsuorittajan väärin itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ja väärinluokittelu voi koskea jopa 10 % työnsuorittajista eli useita miljoonia yhdysvaltalaisia. Kirjoituksessani kerron siitä, millaisen sääntelyn pohjalta ja millaisten työvälineiden avulla Yhdysvalloissa tehdään rajanvetoa työsuhdetyön ja yrittäjätyön välillä. Oikeuskäytännössä työnsuorittajan ja työnteettäjän välisen oikeussuhteen luokittelussa on käytetty apuna erilaisia testejä kuten taloudellisia realiteetteja arvioivaa testiä ja ns. ”ABC-testiä”. Yhdysvalloissa työtapaturmavakuutusjärjestelmä perustuu yksityisten vakuutusyhtiöiden myöntämiin työtapaturmavakuutuksiin vastaavalla tavalla kuin Suomessa. Lisäksi osavaltiossa voi olla yleinen työtapaturmavakuutusrahasto (kuten New York State Insurance Fund), joka myöntää vakuutuksen myös sellaiselle työnantajalle, joka ei sitä vakuutusyhtiöstä saa. Seuraan Yhdysvaltojen työtapaturmavakuutusmarkkinoita mm. Business Insurance lehden artikkeleiden kautta. Suomessa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa tehdään vastaavalla tavalla rajanvetoa työsuhdetyön ja yrittäjätyön välillä ja TVK antoikin vuonna 2021 kolme ratkaisua siitä, sovelletaanko ruokalähetin tekemään ruoankuljetustyöhön työtapaturma- ja ammattitautilakia. Voit lukea lisää TVK:n antamista ratkaisuista aiemmasta asiantuntija pohtii -kirjoituksestani. Tähän kirjoitukseen olen koonnut vertailevaa tieto Yhdysvalloista, joissa esimerkiksi alustatalouden volyymit ovat Suomeen verrattuna aivan eri kokoluokassa. On myös kiinnostavaa oppia, miten muissa maissa tehdään vastaavia ratkaisuja ja millaisia trendejä sieltä on odotettavissa.

Onlineutbildningen om arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring

Onlineutbildningen om arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring – Tecknande av försäkring och försäkringspremie har utarbetats för försäkringsinstitutionernas ersättnings- och försäkringshandläggare och för andra som behöver information om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Koronan korvaaminen Euroopan maissa

Ranskan Eurogip on koonnut vertailun koronan (Covid-19) korvaamisesta ammattitautina ja/tai työtapaturmana. Vertailussa on mukana 9 EU-maata (Saksa, Belgia, Tanska, Espanja, Suomi, Ranska, Italia, Luxemburg ja Ruotsi).