Tapaturmavakuutuskeskus

Tervetuloa Työtapaturmatietoon


Asiantuntijoille suunnattu palvelu, joka tarjoaa TVK:n ja muiden toimijoiden tuottamaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvää tietoa.

Asiantuntija suosittelee

Uutta korvaamisen ja toimeenpanojärjestelmän teemoista

Tutustu ajankohtaisiin korvaamisen ja toimeenpanojärjestelmän julkaisuihin

Oikopolkuja keskeisiin TyTA-vakuuttamisen teemoihin

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on osa lakisääteistä sosiaaliturvaa

Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat

Vuonna 2021 sattui ennätyksellisen vähän kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia

Viimeisimmät onnettomuustutkinnat

Lue uusimmat TOT-raportit ja muut onnettomuustutkinnan julkaisut

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastot

Tilastotietoja työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta sekä korvatuista vahinkotapahtumista

Tietoa Työtapaturmatiedosta

Työtapaturmatietoon on koottu vakuutuslajia koskeva oikea, ajantasainen ja monipuolinen tieto

Uusimmat

KKO 2022:65: Ammattitauti - Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys

A oli työskennellyt tiloissa, joissa oli todettu kosteusvaurioita. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että A:lla todettu astma oli todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut altistumisesta kosteusvauriomikrobeille työpaikalla. A oli siten astman johdosta oikeutettu korvaukseen ammattitaudin perusteella. Antopäivä 28.11.2022, Diaarinumero: VA2020/25, Taltionumero:1839

Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat 2022

Alla listattuna Tapaturmavakuutuskeskuksen tietoon tulleet työpaikkakuolemat vuonna 2022. Listalla ovat mukana sellaiset tietoon tulleet tapaukset, jotka ovat sattuneet työssä työntekijöille tai yrittäjille. Listalla ei ole mukana työmatkalla sattuneita, eikä talkoo- tai vapaaehtoistöissä sattuneita kuolemantapauksia.

Urheilijan tapaturma- ja eläketurvalain mukaiset euromäärät 2023 - 2019

Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) mukaan siinä säädetyt rahamäärät tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella ja pyöristetään lähimmäksi täydeksi kymmeneksi euroksi. Rahamäärät ovat laissa vuoden 2009 tasolla (palkkakerroin 1,192). Sosiaali- ja terveysministeriö on 20.10.2022 vahvistanut vuoden 2023 palkkakertoimeksi 1,558.