Tervetuloa Työtapaturmatietoon


Asiantuntijoille suunnattu palvelu, joka tarjoaa Tapaturmavakuutuskeskuksen ja muiden toimijoiden tuottamaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvää tietoa.

Uusimmat

Ammattiurheilijoiden vahinkotilasto

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) urheilijavakuutusrekisterin mukaan vuonna 2023 maksettiin korvauksia urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain perusteella vakuutetuille urheilutapaturmissa loukkaantuneille pelaajille yhteensä 1482 vahinkotapahtumasta. Näistä vahinkotapahtumista 1081 oli sattunut vuoden 2023 aikana ja loput aikaisempina vuosina.

Ammattiurheilijoiden vakuutustilasto

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) urheilijavakuutusrekisterin mukaan vuonna 2023 päättyneillä pelikausilla oli yhteensä 1212 urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) perusteella vakuutettua urheilijaa.

Pikatilastot - vahingot ilmoituskuukauden mukaan

Pikatilasto kertoo vahinkolukumäärien vuodenaikavaihtelun. Tiedot päivitetään joka kuukausi.

Asiantuntija suosittelee

Ohjeita laadukkaaseen korvauskäsittelyyn

Päätösten perusteleminen ja korvaustoiminnan hyvät käytännöt

Vakuuttamisvelvollisuuden valvonta 2023

Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneiden työnantajien toimialojen välinen jakauma sekä työnantajamuodot säilyivät vuonna 2023 edeltävien vuosien kaltaisena. Vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneet työnantajat näyttäytyvät valvonnassa pitkälle samankaltaisena kuin aikaisempinakin vuosina ja eroavuudet edellisiin vuosiin ovat hyvin hienoisia. Pitkään toimineiden yritysten laiminlyönnit edelleen yleisimpiä ja vakuutus jää puuttumaan useimmiten tietämättömyyttä kuin että kyse olisi tietoisesta harmaasta taloudesta.

Video: Kiinteistönhoidon ja siivouspalveluiden työtapaturmat

Kiinteistönhoidon ja siivouspalveluiden toimialoilla sattuu Suomessa yhteensä vajaat 3000 työpaikkatapaturmaa vuodessa. Marja Kaari ja Janne Sysi-Aho Tapaturmavakuutuskeskuksesta keskustelevat videolla siitä, millaisia työtapaturmia näillä aloilla sattuu, mikä on liikkumistapaturmien osuus ja millainen näiden alojen tapaturmakehitys on viime vuosina ollut.

Työtapaturmasuoja etätyössä

Oikeuskäytäntöä ja pohdintaa etätyön työtapaturmasuojasta.

Asiantuntija pohtii: Etätyö on yleistynyt, mutta vähenevätkö työmatkatapaturmat?

Työmatkatapaturmien lukumäärät ovat vaihdelleet suuresti viime vuosina. Vuonna 2022 työmatkatapaturmia sattui suunnilleen saman verran kuin koronaa edeltävänä vuonna 2019. Etä- ja hybridityön osuus on kuitenkin samaan aikaan kasvanut. Tässä kirjoituksessa pohdimme, näkyykö kotoa ainakin osin tehtävän työn yleistyminen työmatkatapaturmakehityksessä. Tarkastelemme myös sitä, miten paljon sähköpotkulautoihin liittyviä onnettomuuksia sattuu työmatkoilla ja millaisia nämä tapaturmat tyypillisesti ovat.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen ja vahinkoihin liittyvät tilastot

TVK kerää työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvää tilastotietoa ja tuottaa niiden pohjalta julkaisuja.

Luetuimmat

Haittarahan kertakorvaus 2022

Haittaraha kertakorvauksena 2022 voimassa olevien sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (518/2022) määriteltyjen laskuperusteiden mukaisena. Haittarahan kertakorvaustaulukko. Haittarahataulukko.

Haittarahan kertakorvaus 2024

Haittaraha kertakorvauksena 2024 voimassa olevien sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (518/2022) määriteltyjen laskuperusteiden mukaisena. Haittarahan kertakorvaustaulukko. Haittarahataulukko.

Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat 2023

Alla listattuna Tapaturmavakuutuskeskuksen tietoon tulleet työpaikkakuolemat vuonna 2023. Tapaukset ovat listattuna tietoon tulojärjestyksessä. Listalla voi olla myös muita, kuin työntekijöille ja yrittäjille sattuneita lakisääteisen Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisia vahinkoja. Listan tiedot eivät ole vertailukelpoisia TVK:n virallisen työtapaturmatilaston kanssa.