Tervetuloa Työtapaturmatietoon


Asiantuntijoille suunnattu palvelu, joka tarjoaa TVK:n ja muiden toimijoiden tuottamaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvää tietoa.

Uusimmat

VakO 15.11.2023 Tuleva huomattava poikkeama muutti matkan muuksi kuin työmatkaksi, matkalla ei lainkaan korvaussuojaa

TVK:n oikeustapauskommentaari 26.2.2024, ei korvattava

Riskklassificering RL2024

I enlighet med 171 § Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar upprätthåller TVK en riskklassificering som beskriver risken för olycksfall och yrkessjukdomar. Riskklassificeringen upprätthålls på basis av statistiska uppgifter från register över arbetsolyckor och yrkesjukdomar (OlyL § 235).

Riskiluokitus RL2024

TVK ylläpitää Työtapaturma- ja ammattitautilain 171 § mukaisesti tapaturma- ja ammattitautiriskiä kuvaavaa riskiluokitusta. Riskiluokitusta ylläpidetään Työtapaturma- ja ammattitautirekisterin (TyTAL 235 §) tilastotietoihin pohjautuen.

Asiantuntija suosittelee

Ohjeita laadukkaaseen korvauskäsittelyyn

Päätösten perusteleminen ja korvaustoiminnan hyvät käytännöt

Työtapaturmasuoja etätyössä

Oikeuskäytäntöä ja pohdintaa etätyön työtapaturmasuojasta.

Video: Kiinteistönhoidon ja siivouspalveluiden työtapaturmat

Kiinteistönhoidon ja siivouspalveluiden toimialoilla sattuu Suomessa yhteensä vajaat 3000 työpaikkatapaturmaa vuodessa. Marja Kaari ja Janne Sysi-Aho Tapaturmavakuutuskeskuksesta keskustelevat videolla siitä, millaisia työtapaturmia näillä aloilla sattuu, mikä on liikkumistapaturmien osuus ja millainen näiden alojen tapaturmakehitys on viime vuosina ollut.

Työsopimuslain muutos voimaan 1.7.2023

Lailla työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:n muuttamisesta (329/2023) työsopimuslakiin lisättiin kokonaisharkinnan tekemistä koskeva säännös. Säännöksen mukaan tulkinnanvaraisissa tilanteissa työsuhteen olemassaolo arvioidaan kokonaisharkinnalla ottamalla huomioon työn tekemisen ehdot, olosuhteet, joissa työtä tehdään, osapuolten tarkoitus oikeussuhteen luonteesta sekä muut osapuolten tosiasialliseen asemaan oikeussuhteessa vaikuttavat seikat.

Asiantuntija pohtii: Etätyö on yleistynyt, mutta vähenevätkö työmatkatapaturmat?

Työmatkatapaturmien lukumäärät ovat vaihdelleet suuresti viime vuosina. Vuonna 2022 työmatkatapaturmia sattui suunnilleen saman verran kuin koronaa edeltävänä vuonna 2019. Etä- ja hybridityön osuus on kuitenkin samaan aikaan kasvanut. Tässä kirjoituksessa pohdimme, näkyykö kotoa ainakin osin tehtävän työn yleistyminen työmatkatapaturmakehityksessä. Tarkastelemme myös sitä, miten paljon sähköpotkulautoihin liittyviä onnettomuuksia sattuu työmatkoilla ja millaisia nämä tapaturmat tyypillisesti ovat.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen ja vahinkoihin liittyvät tilastot

TVK kerää työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvää tilastotietoa ja tuottaa niiden pohjalta julkaisuja.

Luetuimmat

Haittarahan kertakorvaus 2022

Haittaraha kertakorvauksena 2022 voimassa olevien sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (518/2022) määriteltyjen laskuperusteiden mukaisena. Haittarahan kertakorvaustaulukko. Haittarahataulukko.

Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat 2023

Alla listattuna Tapaturmavakuutuskeskuksen tietoon tulleet työpaikkakuolemat vuonna 2023. Tapaukset ovat listattuna tietoon tulojärjestyksessä. Listalla voi olla myös muita, kuin työntekijöille ja yrittäjille sattuneita lakisääteisen Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisia vahinkoja. Listan tiedot eivät ole vertailukelpoisia TVK:n virallisen työtapaturmatilaston kanssa.

Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat 2022

Alla listattuna Tapaturmavakuutuskeskuksen tietoon tulleet työpaikkakuolemat vuonna 2023. Tapaukset ovat listattuna tietoon tulojärjestyksessä. Listalla voi olla myös muita, kuin työntekijöille ja yrittäjille sattuneita lakisääteisen Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisia vahinkoja. Listan tiedot eivät ole vertailukelpoisia TVK:n virallisen työtapaturmatilaston kanssa.