Tervetuloa Työtapaturmatietoon


Asiantuntijoille suunnattu palvelu, joka tarjoaa Tapaturmavakuutuskeskuksen ja muiden toimijoiden tuottamaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvää tietoa.

Uusimmat

TVK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (VN/22448/2023)

TVKL-2024-08, 13.6.2024

TVK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain ja positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain 22 ja 25 §:n muuttamisesta (VN/1240/2024)

TVKL-2024-07, 30.5.2024

Asiantuntija pohtii: Miten liikennevakuutuslain muutokset vaikuttavat korvauskäsittelyyn?

Mari Karttunen 21.5.2024 Kirjoituksessa käsitellään liikennevakuutuslain 1.6.2024 voimaan tulevien uudistusten vaikutusta työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisten vapaaehtoisten vakuutusten korvauskäsittelyyn.

Asiantuntija suosittelee

Ohjeita laadukkaaseen korvauskäsittelyyn

Päätösten perusteleminen ja korvaustoiminnan hyvät käytännöt

Vakuuttamisvelvollisuuden valvonta 2023

Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneiden työnantajien toimialojen välinen jakauma sekä työnantajamuodot säilyivät vuonna 2023 edeltävien vuosien kaltaisena. Vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneet työnantajat näyttäytyvät valvonnassa pitkälle samankaltaisena kuin aikaisempinakin vuosina ja eroavuudet edellisiin vuosiin ovat hyvin hienoisia. Pitkään toimineiden yritysten laiminlyönnit edelleen yleisimpiä ja vakuutus jää puuttumaan useimmiten tietämättömyyttä kuin että kyse olisi tietoisesta harmaasta taloudesta.

Työtapaturmien lukumäärä nousi 1,8 % vuonna 2023, taajuustaso pysyi ennallaan

Tässä analyysissä tarkastellaan vuosien 2016-2023 työtapaturmatilannetta. Työtapaturmien kokonaismäärien ja työpaikkatapaturmien tapaturmataajuuksien lisäksi tarkastellaan vahinkojen toimiala-, ammattiluokka-, työympäristömuuttujien mukaisia jakaumia sekä työpaikkatapaturmien taajuuksia maakunnittain. Lopuksi tarkastellaan myös vapaaehtoisesti itsensä vakuuttaneiden yrittäjien työtapaturmia.

Työtapaturmasuoja etätyössä

Oikeuskäytäntöä ja pohdintaa etätyön työtapaturmasuojasta.

Video: Käsikäyttöisten työkalujen turvallisuus

Animaatiossa esitetään käsikäyttöisten työkalujen käytössä sattuneita työtapaturmia, sekä annetaan suosituksia vastaavien vahinkojen ehkäisemiseksi. Animaatioiden tiedot perustuvat TOT-tutkintaan ja TVK:n vahinkoaineistoon.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen ja vahinkoihin liittyvät tilastot

TVK kerää työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvää tilastotietoa ja tuottaa niiden pohjalta julkaisuja.

Luetuimmat

Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat 2023

Alla listattuna Tapaturmavakuutuskeskuksen tietoon tulleet työpaikkakuolemat vuonna 2023. Tapaukset ovat listattuna tietoon tulojärjestyksessä. Listalla voi olla myös muita, kuin työntekijöille ja yrittäjille sattuneita lakisääteisen Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisia vahinkoja. Listan tiedot eivät ole vertailukelpoisia TVK:n virallisen työtapaturmatilaston kanssa.

Haittarahan kertakorvaus 2024

Haittaraha kertakorvauksena 2024 voimassa olevien sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (518/2022) määriteltyjen laskuperusteiden mukaisena. Haittarahan kertakorvaustaulukko. Haittarahataulukko.

Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat 2024

Alla listattuna Tapaturmavakuutuskeskuksen tietoon tulleet työpaikkakuolemat vuonna 2024. Tapaukset ovat listattuna tietoon tulojärjestyksessä. Listalla voi olla myös muita, kuin työntekijöille ja yrittäjille sattuneita lakisääteisen Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisia vahinkoja. Listan tiedot eivät ole vertailukelpoisia TVK:n virallisen työtapaturmatilaston kanssa.