Tapaturmavakuutuskeskus

Tervetuloa Työtapaturmatietoon


Asiantuntijoille suunnattu palvelu, joka tarjoaa TVK:n ja muiden toimijoiden tuottamaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvää tietoa.

Asiantuntija suosittelee

Uutta korvaamisen ja toimeenpanojärjestelmän teemoista

Tutustu ajankohtaisiin korvaamisen ja toimeenpanojärjestelmän julkaisuihin

Oikopolkuja keskeisiin TyTA-vakuuttamisen teemoihin

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on osa lakisääteistä sosiaaliturvaa

Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat

Työpaikkakuolemien ajantasainen tilanne ja uusimmat onnettomuustutkinnan julkaisut

Analyysit ja tutkimukset

Ajankohtaiset työturvallisuuden analyysit ja tutkimukset

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastot

Tilastotietoja työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta sekä korvatuista vahinkotapahtumista

Tietoa Työtapaturmatiedosta

Työtapaturmatietoon on koottu vakuutuslajia koskeva oikea, ajantasainen ja monipuolinen tieto

Uusimmat

Työtapaturmien määrä nousi vuonna 2022

Vuonna 2022 sattui yhteensä 114 600 palkansaajien työtapaturmaa, joista 92 000 oli työpaikkatapaturmia ja 22 600 työmatkatapaturmia. Työpaikkatapaturmien lukumäärä nousi edellisestä vuodesta 1,6 % ja työmatkatapaturmien jopa 23,5 %. Työmatkatapaturmien lukumäärät ovat vaihdelleet merkittävästi viimeisten vuosien aikana lähinnä koronapandemiaan liittyneiden sulkutoimien ja sääolosuhteiden vuoksi. Viime vuoden kasvuun vaikuttivat kevään ja loppuvuoden liukkaat olosuhteet sekä työntekijöiden paluu koronavuosien jälkeen etätöistä takaisin työpaikoille.

Työpaikkatapaturmien taajuus on korkein 10–49 työntekijän yrityksissä

Työpaikkatapaturmien taajuus on keskimäärin korkein 10–49 työntekijän pienyrityksissä ja alhaisin suuryrityksissä tai mikroyrityksissä. Toimialojen välillä on eroja; esimerkiksi rakentamisen päätoimialalla suuryritysten taajuustaso on paljon matalampi kuin pienemmissä yrityksissä, teollisuudessa taajuus laskee yrityskoon kasvaessa ja kaupan alalla muuten vakaa taajuustaso puolestaan nousee suuryrityksissä.

Asiantuntija pohtii: Mielenterveyden häiriöt työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa

Kirsi Pohjolainen 20.3.2023. Kirjoituksen aihe on se, miten mielenterveyden häiriöt näkyvät lakiin perustuvassa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa. Aluksi kerron siitä, minkä takia suomalaiseen sosiaaliturvaan ylipäätään kuuluu erillinen, vakuuttamiseen perustuva järjestelmä työtapaturmien ja ammattitautien työntekijälle aiheuttamien kustannusten korvaamisesta, ja mitä erityispiirteitä sillä on. Seuraavaksi pohdin sitä, miten mielenterveyden häiriöiden korvaaminen näkyy tässä lakisääteisessä vakuutuksessa. Tarkastelen myös sitä, miten muissa maissa suhtaudutaan mielenterveyden häiriöiden korvaamiseen työtapaturmana tai ammattitautina. Kirjoituksen lopussa pohdin, mitä ajankohtaista on nähtävissä mielenterveyden häiriöihin liittyen sosiaaliturvan ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimintaympäristössä.

Luetuimmat

Haittarahan kertakorvaus 2022

Haittaraha kertakorvauksena 2022 voimassa olevien sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (518/2022) määriteltyjen laskuperusteiden mukaisena. Haittarahan kertakorvaustaulukko. Haittarahataulukko.

Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat 2022

Alla listattuna Tapaturmavakuutuskeskuksen tietoon tulleet työpaikkakuolemat vuonna 2022. Tapaukset ovat listattuna tietoon tulo järjestyksessä. Listalla ovat mukana sellaiset tietoon tulleet tapaukset, jotka ovat sattuneet työssä työntekijöille tai yrittäjille. Listalla ei ole mukana työmatkalla sattuneita, eikä talkoo- tai vapaaehtoistöissä sattuneita kuolemantapauksia.

Analyysi kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat 2022

Ennakkotietojen mukaan Suomessa sattui vuonna 2022 yhteensä 24 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa. Tapausten lukumäärä lähes tuplaantui edellisvuoteen verrattuna