Tervetuloa Työtapaturmatietoon


Asiantuntijoille suunnattu palvelu, joka tarjoaa TVK:n ja muiden toimijoiden tuottamaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvää tietoa.

Uusimmat

Pikatilastot - vahingot ilmoituskuukauden mukaan

Pikatilasto kertoo vahinkolukumäärien vuodenaikavaihtelun. Tiedot päivitetään joka kuukausi.

EUROGIPin raportti mielenterveyden häiriöiden tunnustamisesta ja korvaamisesta työtapaturmina ja ammattitauteina

EUROGIP on julkaissut heinäkuussa 2023 raportin (Eurogip-184/E), jossa on selvitetty mielenterveyden häiriöiden tunnustamista ja korvaamista työtapaturmina ja ammattitauteina seitsemässä Euroopan maassa (Recognition and compensation of work-related mental disorders in Europe).

VakO 30.5.2023 Hammastapaturma ruokaillessa oliivinkivi

TVK:n oikeustapauskommentaari 30.8.2023, korvattava Korvattava hammastapaturma ruokaillessa, salaatissa ollut oliivinkivi oli ruokaan kuulumaton aine.

Asiantuntija suosittelee

Työtapaturmasuoja etätyössä

Oikeuskäytäntöä ja pohdintaa etätyön työtapaturmasuojasta.

Työsopimuslain muutos voimaan 1.7.2023

Lailla työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:n muuttamisesta (329/2023) työsopimuslakiin lisättiin kokonaisharkinnan tekemistä koskeva säännös. Säännöksen mukaan tulkinnanvaraisissa tilanteissa työsuhteen olemassaolo arvioidaan kokonaisharkinnalla ottamalla huomioon työn tekemisen ehdot, olosuhteet, joissa työtä tehdään, osapuolten tarkoitus oikeussuhteen luonteesta sekä muut osapuolten tosiasialliseen asemaan oikeussuhteessa vaikuttavat seikat.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen verkkokurssi

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen (TyTA-vakuutus) verkkokoulutus on tehty vakuutuslaitosten korvaus- ja vakuutuskäsittelijöille sekä muille työtapaturmista ja ammattitaudeista tietoa tarvitseville. Koulutus koostuu kuudesta erillisestä verkkokurssista.

Asiantuntija pohtii: Mikä ihmeen Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan päätoimiala "N"?

Työtapaturmatilastoja käsittelevissä analyysijulkaisuissa usein, ihan aiheesta, nousee esiin Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan päätoimiala. Luokituksessa käytetty nimi on mielestäni tosi huono kuvaamaan sen tarkempaa sisältöä nimenomaan työtapaturmien määrän ja taajuuksien tarkastelussa. Tässä kirjoituksessa pureudutaan siihen siksi astetta syvemmälle! Mitä kaikkea se päätoimiala sisältääkään.

Teollisuuden työpaikkatapaturmien lukumäärä ja taajuus ennätysalhainen 2022

Teollisuuden päätoimialalla sattui vuonna 2022 palkansaajille yhteensä 13355 työpaikkatapaturmaa. Määrä laski edellisvuodesta 2,4 %. Teollisuuden työpaikkatapaturmien taajuus on jo laskenut samaan tasoon kuin kaikkien toimialojen kokonaistaajuus.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen ja vahinkoihin liittyvät tilastot

TVK kerää työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvää tilastotietoa ja tuottaa niiden pohjalta julkaisuja.

Luetuimmat

Haittarahan kertakorvaus 2022

Haittaraha kertakorvauksena 2022 voimassa olevien sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (518/2022) määriteltyjen laskuperusteiden mukaisena. Haittarahan kertakorvaustaulukko. Haittarahataulukko.

Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat 2022

Alla listattuna Tapaturmavakuutuskeskuksen tietoon tulleet työpaikkakuolemat vuonna 2022. Tapaukset ovat listattuna tietoon tulo järjestyksessä. Listalla ovat mukana sellaiset tietoon tulleet tapaukset, jotka ovat sattuneet työssä työntekijöille tai yrittäjille. Listalla ei ole mukana työmatkalla sattuneita, eikä talkoo- tai vapaaehtoistöissä sattuneita kuolemantapauksia.

Haittarahan kertakorvaus 2023

Haittaraha kertakorvauksena 2023 voimassa olevien sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (518/2022) määriteltyjen laskuperusteiden mukaisena. Haittarahan kertakorvaustaulukko. Haittarahataulukko.