Työtapaturmasuoja etätyössä

Oikeuskäytäntöä ja pohdintaa etätyön työtapaturmasuojasta.

Etätyön työtapaturmasuoja on suppea: korvattavaksi tulevat vain työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n mukaisesti työnteon yhteydessä sattuneet tapaturmat. Etätyön korvaussuojan suppeus on herättänyt keskustelua etenkin etätyön lisäännyttyä koronapandemian vaikutuksesta, eikä aivan yksinkertaista ole sekään, mitä "työnteon yhteydessä" varsinaisesti tarkoittaa. Linjauksia jälkimmäisestä kehittyy oikeuskäytännön myötä.

Vakuutusoikeus on julkaissut yhden ratkaisun koskien työhön kiinteästi liittyvää tarviketta haettaessa sattunutta tapaturmaa ja kaksi ratkaisua koskien työtehtävään liittymättömän oheistoiminnan seurauksena aiheutunutta tapaturmaa. Ratkaisujen perusteella työhön kiinteästi liittyvän tarvikkeen läheltä noutamiseksi tapahtuva liikkuminen kuuluu korvaussuojan piiriin, mutta työhön liittymätön oheistoiminta ei. Tarkemman analyysin etätyön korvaussuojaan liittyvistä vakuutusoikeuden julkaistuista ratkaisuista löydät TVK:n asiantuntijoiden laatimista oikeustapauskommentaareista:

Oikeustapauskommentaari, VakO 11.5.2021, työpuhelimen haku etätyössä, korvattava

Oikeustapauskommentaari, VakO 14.12.2021, etätyössä liikkuminen työntekopisteiden välillä, ei korvattava

Oikeustapauskommentaari, VakO 7.2.2023, Kahvinjuonti ei työntekoa, vaikka samalla osallistuttiin etäkokoukseen, ei korvattava

Etätyön korvaussuojaa ja siihen liittyviä haasteita sekä tulkinnallisesti avoimia kysymyksiä käsitellään laajasti myös TVK:n asiantuntijan Kirsi Salon asiantuntija pohtii -kirjoituksessa. Salo kiteyttää tekstissään myös etätyön ja niin kutsutun lähityön korvaussuojan keskeiset erot ja pohtii sitä, tulisiko etätyön korvaussuojaa koskevaa lainsäädäntöä kehittää. Kirjoitus on kattava ja selkeä koonti etätyön korvaussuojan nykytilasta, haasteista ja mahdollisista kehittämistarpeista. Pääset tutustumaan Salon ajatuksiin alla olevasta linkistä:

Asiantuntija pohtii: Työtapaturma etätyössä - pitäisikö käydä uusi keskustelu lakisääteisen turvan sisällöstä?

Vertailevaa tietoa Euroopan maiden suhtautumisesta etätöiden korvaussuojaan on myös saatavilla. EUROGIP on laatinut raportin (EUROGIP-180/E, August 2023) etätöiden tapatumien korvaamisesta seitsemässä Euroopan maassa (Itävalta, Suomi, Ranska, Saksa, Italia, Espanja ja Ruotsi). Teleworking and accidents at work in seven European countries

European Trade Union Institute (ETUI) on uutisoinut aiheesta 24.4.2023: EUROGIP: Telework and accidents at work in seven European countries

Julkaistu
Kieli

Suomi

Aineiston luokittelutiedot
  • Korvaaminen
  • Korvattavat vahinkotapahtumat
Jaa linkki