Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat 2024

Alla listattuna Tapaturmavakuutuskeskuksen tietoon tulleet työpaikkakuolemat vuonna 2024. Tapaukset ovat listattuna tietoon tulojärjestyksessä. Listalla voi olla myös muita, kuin työntekijöille ja yrittäjille sattuneita lakisääteisen Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisia vahinkoja. Listan tiedot eivät ole vertailukelpoisia TVK:n virallisen työtapaturmatilaston kanssa.

5. Sattumispäivä 26.4.2024

Työntekijä jäi trukin ja junan vaunun väliin puristuksiin. Tilanteessa työntekijä oli avustamassa junan ovien avaamisessa, kun sahatavaraa purettiin junan vaunusta trukeilla. Puristuksiin jäänyt työntekijä kuoli saamiinsa vammoihin.

Työympäristö: 13 Satama

4. Sattumispäivä 2.4.2024

Puunhoitaja kuoli sähköiskun seurauksena puun oksien harventamisen yhteydessä.

Työympäristö: 34 omakotitalon piha-alue

3. Sattumispäivä 6.2.2024

Ratapihan työntekijä jäi ajoneuvoyhdistelmän alle ja kuoli saamiinsa vammoihin. Alle jäämistä oli edeltänyt junan ja ajoneuvoyhdistelmän yhteen törmäys.

Työympäristö: 13 Ratapiha

2. Sattumispäivä 29.1.2024

Työntekijä kuoli työtapaturman seurauksena satamassa.

Työympäristö: 13 lähinnä kuorman lastaamiseen ja purkamiseen tarkoitettu alue

1. Sattumispäivä 16.1.2024

Työntekijä puristui roska-auton liikkuvien osien väliin ja kuoli saamiinsa vammoihin.

Työympäristö: 13 kuorman purkamiseen tarkoitettu alue