Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat 2024

Alla listattuna Tapaturmavakuutuskeskuksen tietoon tulleet työpaikkakuolemat vuonna 2024. Tapaukset ovat listattuna tietoon tulojärjestyksessä. Listalla voi olla myös muita, kuin työntekijöille ja yrittäjille sattuneita lakisääteisen Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisia vahinkoja. Listan tiedot eivät ole vertailukelpoisia TVK:n virallisen työtapaturmatilaston kanssa.

4.Sattumispäivä 2.4.2024

Puunhoitaja kuoli sähköiskun seurauksena puun oksien harventamisen yhteydessä.

Työympäristö: 34 omakotitalon piha-alue

3. Sattumispäivä 6.2.2024

Ratapihan työntekijä jäi ajoneuvoyhdistelmän alle ja kuoli saamiinsa vammoihin. Alle jäämistä oli edeltänyt junan ja ajoneuvoyhdistelmän yhteen törmäys.

Työympäristö: 13 Ratapiha

2. Sattumispäivä 29.1.2024

Työntekijä kuoli työtapaturman seurauksena satamassa.

Työympäristö: 13 lähinnä kuorman lastaamiseen ja purkamiseen tarkoitettu alue

1. Sattumispäivä 16.1.2024

Työntekijä puristui roska-auton liikkuvien osien väliin ja kuoli saamiinsa vammoihin.

Työympäristö: 13 kuorman purkamiseen tarkoitettu alue