Tietoa Työtapaturmatiedosta

Mikä on Työtapaturmatieto?

Työtapaturmatieto on asiantuntijoille suunnattu tietopalvelu, joka tarjoaa ajantasaista TVK:n asiantuntijoiden tuottamaa tietoa sekä muiden toimijoiden materiaalista koostettua vakuutuslajiin liittyvää tietoa.

Työtapaturmatieto kokoaa

 • työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen,
 • työtapaturmien ja ammattitautien korvausperusteisiin,
 • työtapaturma- ja ammattitautitilastoihin sekä
 • työtapaturmaonnettomuustutkintaan

liittävän tiedon ja materiaalin yhteen paikkaan.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Työtapaturmatieto on tarkoitettu ensi sijassa työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen sekä työturvallisuuteen liittyvien tehtävien parissa toimiville asiantuntijoille.

Työtapaturmatieto on kuitenkin avoin myös kaikille muille aiheesta kiinnostuneille.

Mitä palvelusta löytää?

Työtapaturmatietoon on koottu vakuutuslajia koskeva oikea, ajantasainen ja monipuolinen tieto.

Työtapaturmatiedosta löytyvät muun muassa:

 • Tapaturma-asiain korvauslautakunnan (Takon) antamat ohjeet työtapaturma- ja ammattitautilain soveltamisesta
 • Tärkeimmät tapaturmavakuutuslain soveltamisesta annetut ohjeet
 • TVK:n juristien koostamia oikeustapauskommentaareja
 • TVK:n asiantuntijoiden Asiantuntija pohtii -kirjoituksia
 • Takon esittelijöiden tuottamia tiivistelmiä Takon ratkaisuista
 • Linkitykset säädöksiin, muutoksenhakuelinten ratkaisuihin sekä valvovien viranomaisten kannanottoihin
 • TOT- sekä Tapaturmaraportit ja TVK:n julkaisusarjojen julkaisut

Kuka palvelua julkaisee ja ylläpitää?

Työtapaturmatieto on Tapaturmavakuutuskeskuksen julkaisema ja ylläpitämä tietopalvelu.

Työtapaturmatiedon ensimmäinen versio on julkaistu kesäkuussa 2022. Tapaturmavakuutuskeskus jatkaa Työtapaturmatiedon sisältöjen ja teknisten ominaisuuksien kehittämistä. Tavoitteena on integroida työtapaturma- ja ammattitautitilastotiedot palveluun lähitulevaisuudessa.

Anna palautetta

Työtapaturmatiedon kehityksen kärkenä on käyttäjälähtöisyys. Toivomme, että saisimme sinulta palautetta palvelun toimivuudesta ja kehitysideoita tulevaisuuteen. Anna käyttäjäkokemuksesta palautetta tyotapaturmatieto@tvk.fi!