Tapaturmavakuutuskeskus

Pikatilastot - vahingot ilmoituskuukauden mukaan

Pikatilasto kertoo muutostrendin ja vahinkolukumäärien vuodenaikavaihtelun. Tiedot päivitetään joka kuukausi.

Pikatilastossa vahingot raportoidaan ilmoituskuukauden perusteella, eikä vahingon sattumiskuukauden mukaan, kuten muissa TVK:n tuottamissa työtapaturmaraporteissa ja julkaisuissa. Luvut eivät ole siis suoraan vertailukelpoisia.

Pikatilaston tiedot kerätään korvausprosessin alkuvaiheessa, joten niitä ei pidä tulkita tarkkana tietona, eikä niistä ole saatavilla muita taustamuuttujatietoja.

Vahinkolukumäärät vaihtelevat vuodenaikojen mukaan

Vuonna 2022 vahinkolukumäärät näyttävät kehittyneen aiempien vuosien tavoin, joskin alkuvuodesta oli maaliskuulla tavanomaista selvästi korkeammat vahinkolukumäärät, johtuen erityisesti talven 2021-2022 runsaslumisuudesta ja sen lumen sulamisvaiheen liukkaudesta. Joulukuun alhaisempaa lukumäärää selittää osaltaan lomakausi sekä pyhäpäivät.

Julkaistu
Kieli

Suomi

Aineiston luokittelutiedot
työtapaturmatilastot
tilastot
Jaa linkki