Pikatilastot - vahingot ilmoituskuukauden mukaan

Pikatilasto kertoo vahinkolukumäärien vuodenaikavaihtelun. Tiedot päivitetään joka kuukausi.

Pikatilastossa vahingot raportoidaan ilmoituskuukauden perusteella, eikä vahingon sattumiskuukauden mukaan, kuten muissa TVK:n tuottamissa työtapaturmaraporteissa ja julkaisuissa. Luvut eivät ole siis suoraan vertailukelpoisia.

Pikatilaston tiedot kerätään korvausprosessin alkuvaiheessa, joten niitä ei pidä tulkita tarkkana tietona, eikä niistä ole saatavilla muita taustamuuttujatietoja.

Pikatilastossa näkyy selvästi vahinkojen lukumäärän vuodenaikavaihtelu.

Vuoden 2023 osalta lukumäärät ovat mukailleet aiempien vuosien vuodenaikavaihtelua varsin tarkasti. Maaliskuussa 2023 näkyy kevään sulamisvaiheen liukkaille keleille tyypillinen korkea lukumäärä. Kevät- ja kesäkauden 2023 sekä alkusyksyn lukumäärätaso että kehitys olivat samanlaisia kuin muutamana aiempana vuonna.

Julkaistu
Kieli

Suomi

Aineiston luokittelutiedot
  • Tilastot
  • Työtapaturmatilastot
Jaa linkki