Pikatilastot - vahingot ilmoituskuukauden mukaan

Pikatilasto kertoo vahinkolukumäärien vuodenaikavaihtelun. Tiedot päivitetään joka kuukausi.

Pikatilastossa vahingot raportoidaan ilmoituskuukauden perusteella, eikä vahingon sattumiskuukauden mukaan, kuten muissa TVK:n tuottamissa työtapaturmaraporteissa ja julkaisuissa. Luvut eivät ole siis suoraan vertailukelpoisia.

Pikatilaston tiedot kerätään korvausprosessin alkuvaiheessa, joten niitä ei pidä tulkita tarkkana tietona, eikä niistä ole saatavilla muita taustamuuttujatietoja.

Pikatilastossa näkyy vahinkomäärien vuodenaikavaihtelu selvästi

Vuoden 2023 osalta lukumäärät ovat mukailleet aiempien vuosien 2020-2022 vuodenaikavaihtelua varsin tarkasti. Vuoden 2024 tammi- ja helmikuussa kelit olivat liukkaat, maalis-huhtikuu on ollut tasoltaan keskimääräinen, toukokuussa lukumäärä hieman edellisvuotta korkeampi ja kesäkuu edellisvuosien tasolla.