Asiantuntija pohtii: Rakennusalan työtapaturmien määrä ja taajuus olivat vuonna 2023 alhaisemmalla tasolla, kuin koskaan aiemmin

Vuosi 2023 oli rakennusalalla haasteellinen, joka heijastui myös työtapaturmien määrään ja laatuun. Tässä asiantuntija pohtii - kirjoituksessa tarkastellaan vuonna 2023 rakennusalalla sattuneita työtapaturmia ja niiden muutoksia viime vuosien aikana.

Rakentamisen päätoimialalla sattui vuonna 2023 palkansaajille yhteensä 11 676 työpaikkatapaturmaa. Määrä on tilastoidun historian alhaisin ja laski edellisvuodesta noin 10 %. Myös tapaturmataajuus laski ennätysalhaiselle tasolle ollen 53,1. Tapaturmataajuuden laskuun vaikutti erityisesti tapaturmien määrän lasku, sillä työtunnit pysyivät Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan edellisvuoden tasolla (lähde 1).

Viivakuvaajasta havaittavissa, että taajuus oli vuonna  2005 noin 82 ja se on laskenut tasaisesti vuoteen 2023 ollen 52
Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuudet rakentamisen päätoimialalla vuosina 2005-2023. Yksikkö: työpaikkatapaturmaa per miljoona tehtyä työtuntia

Työtapaturmien määrä seuraa vahvasti rakentamisen suhdannetta. Vuosi 2023 oli rakennusalalla synkkä. Rakennusteollisuuden ennusteen mukaan asuntorakentamisen volyymit laskivat 38 % ja rakentaminen kokonaisuudessaan 11 % edellisvuoteen verrattuna (lähde 2).

Työpaikkatapaturmat ja aloitetut rakennushankkeet seuraavat toisiaan vahvasti
Aloitettujen rakennushankkeiden ja rakentamisen toimialan työtapaturmien suhde vuosina 2014-2023

Merkittävin pudotus niin volyymissa, kuin työpaikkatapaturmien lukumäärässä oli asuntorakentamisessa, jossa työtapaturmien määrä laski 20,9 % edellisvuoteen verrattuna. Maa- ja vesirakentamisen toimialalla työpaikkatapaturmat vähenivät 4,8 % ja erikoistuneen rakennustoiminnan toimialalla 5,3 %. On todennäköistä, että rakentamisen työtapaturmat tulevat edelleen vähenemään vuonna 2024, sillä selkeitä merkkejä suhdanteen kääntymisestä ei lähitulevaisuuteen ennusteta (lähde 2). Useat eri tahot tekevät ennusteita rakentamisen suhdanteesta. Ennustemallit eivät pysy mukana suurissa suhdannemuutoksissa, jolloin tämä epävarmuus on otettava huomioon niitä tulkittaessa. Kaikki ennusteet kuitenkin osoittavat rakentamisen volyymin olevan merkittävästi alhaisempi, kuin edellisvuonna.

Kaikilla rakentamisen alatoimialoilla työpaikkatapaturmien määrän lasku on ollut tasaista
Palkansaajien työpaikkatapaturmien lukumäärät rakentamisen toimialoilla vuosina 2020-2023

Työmailla on viime vuosina sattunut aiempaa enemmän työtapaturmia muille, kuin rakennusalan yritysten työntekijöille (lähde 3). Tämä trendi ei jatkunut enää vuonna 2023, sillä työtapaturmien määrät laskivat merkittävästi. Vuonna 2023 muille kuin rakennusalan palkansaajille sattui erilaisissa työmaaympäristöissä 3364 työpaikkatapaturmaa, mikä oli 33 % vähemmän, kuin vuonna 2022. Näistä 960 (29 %) oli vuokratyöntekijöille sattuneita työpaikkatapaturmia. Vuokratyöntekijöille sattuneiden työtapaturmien määrä laski noin 62 % edellisvuoteen verrattuna. Ammateittain tarkasteltuna muiden alojen palkansaajille työmailla sattuneista työpaikkatapaturmista 31 % oli rakennustyöntekijöiden ja 10 % avustavien rakennustyöntekijöiden tapaturmia, 9 % kuljetustyöntekijöiden ja 10 % konepaja-, valimo-, asennus- tai korjaustyöntekijöiden tapaturmia.

Vuonna 2023 rakentamisen päätoimialan palkansaajien työpaikkatapaturmista 25 % oli kaatumisia ja putoamisia. Edellisvuoteen verrattuna suurin muutos näkyy putoamistapaturmissa, joita sattui 29 % vähemmän. Putoamisten osuus rakentamisen päätoimialan työpaikkatapaturmista oli noin 4 %.

Katso video liikkumistapaturmista. Videossa esitetään liikkumisesta esim. liukastumisen, kompastumisen ja putoamisen seurauksena aiheutuneita työtapaturmia, sekä annetaan suosituksia vastaavien työtapaturmien ehkäisemiseksi.

Isossa kuvassa suuria muutoksia työtapaturmien luonteessa ei ole vuosien 2022 ja 2023 välillä tapahtunut. Lukumäärät ovat laskeneet merkittävästi, mutta työtapaturmien laatu ja niiden suhteelliset osuudet ovat pysyneet vuoden 2022 tasolla. Jos haluat lukea lisää rakennusalalla sattuneiden työtapaturmien luonteesta ja pitkän aikavälin muutoksista suosittelen lukemaan Tapaturmavakuutuskeskuksen analyysejä nro 49 (lähde 3), jossa käsitellään tarkemmin vuoden 2022 työtapaturmia.

Lähteet:

  1. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus, https://stat.fi/tilasto/tyti(Avaa uuden ikkunan)
  2. Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus maaliskuu 2024, https://rt.fi/tietoa-alasta/tilastot-ja-suhdanteet/suhdannekatsaukset/(Avaa uuden ikkunan)
  3. Tapaturmavakuutuskeskuksen analyysejä nro 49 Rakentamisen toimialalla työpaikkatapaturmien taajuus nousi kun tehtyjen työtuntien määrä laski, https://www.tyotapaturmatieto.fi/julkaisu/tyotapaturmatietopalvelu/3767?c=27(Avaa uuden ikkunan)

Lyhyesti kirjoittajasta

Otto Veijola työskentelee TVK:ssa työturvallisuusasiantuntijana. Pääasialliset tehtävät liittyvät onnettomuustutkintojen johtamiseen, tilastoanalytiikan tekemiseen ja yhteyspäällikkönä toimimiseen.