Työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen ja vahinkoihin liittyvät tilastot

TVK kerää työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvää tilastotietoa ja tuottaa niiden pohjalta julkaisuja.

TVK:n kokoamaan Työtapaturmavakuutus numeroina 2021 -julkaisuun on kerätty kaikki saatavilla oleva oleellinen tilastotieto työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.

Julkaisuun on kerätty joulukuussa 2022 käytettävissä olleet numeeriset tiedot muutaman edeltävän vuoden tietojen lisäksi. Aineisto on koottu TVK:n omasta tietokannasta sekä muilta toimijoilta, kuten Finanssivalvonnalta ja muutoksenhakuasteilta.

Tutustu tarkemmin työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen liiketaloudellisiin tunnuslukuihin, vakuutus- ja korvaustilastoihin sekä työtapaturma- ja ammattitautitilastoihin Työtapaturmavakuutus numeroina 2021 -julkaisussa.

Tilastoja korvatuista työtapaturmista ja ammattitaudeista

TVK julkaisee vuosittain helmikuussa perustiedot edellisvuoden työtapaturmista. Lisäksi TVK laatii toimialakohtaisia tilastoanalyysejä, jotka julkaistaan maalis-syyskuun välisenä aikana Työtapaturmatiedossa.

Tuoreimmat tiedot korvatuista työtapaturmista ja ammattitaudeista löytyvät myös tilastosovellus Pakista. Pakista löytyy tarkempaa tietoa muun muassa:

  • työpaikkatapaturmista
  • työmatkatapaturmista
  • toimialoittaisista työpaikkatapaturmista
  • tapaturmataajuudesta
  • vahinkokuvausten yleisimmät sanat
  • ammattitaudeista

Pakin tarkemmat käyttöohjeet löytyvät Pakin Etusivu -alilehdeltä.

Siirry pakkiin (www.tvk.fi/pakki)

Julkaistu
Kieli

Suomi

Aineiston luokittelutiedot
  • Tilastot
  • Työtapaturmatilastot
Jaa linkki