Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 30 artiklan mukainen seloste käsittelytoimista. Työtapaturmatieto -palvelun tietosuojaseloste koskee palvelun palautteiden ja yhteydenottopyyntöjen kautta saatuja henkilötietoja sekä evästeitä.

Työtapaturmatieto -palvelun sisältämät aineistot eivät sisällä henkilötietoja.

Työtapaturmatiedossa käyttäjä voi antaa sähköpostitse yleistä palautetta palvelusta ja pyytää Tapaturmavakuutuskeskusta vastaamaan palautteeseen (Palaute ja yhteydenotto). Myös saavutettavuudesta voi antaa palautetta (Saavutettavuuspalaute).

Työtapaturmatieto sisältää evästeitä, jotka tallentuvat sivujen katseluun käytetylle laitteelle. Työtapaturmatieto seuraa evästeillä muun muassa sivuston kävijämääriä, sitä millä sivuilla vieraillaan ja mitä tiedostoja ladataan eniten, millaisia hakusanoja käytetään ja montako sivulatausta käynnillä suoritetaan. Evästeitä ei käytetä henkilöllisyyden tunnistamiseen. Katso evästeistä tarkemmin kohdasta Tietoa evästeistä.

Rekisterinpitäjä

Tapaturmavakuutuskeskus

Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0202397-8

Sähköposti: tyotapaturmatieto@tvk.fi

Tietosuojavastaava

Jouni Väänänen

Puhelin 0409225527, sähköposti tietosuoja.tvk@tvk.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään palautteiden ja yhteydenottojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohtaan a (evästeet), 6 artiklan 1 kohdan alakohtaan f (palautteet) sekä lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 10 §:ään.

Työtapaturmatieto -palvelun palaute- ja ilmoitusominaisuuden tarkoitus on tarjota mahdollisuus ottaa yhteyttä, antaa palautetta palvelusta ja antaa palautetta saavutettavuuden toteutumisesta. Yhteydenottoa varten henkilö antaa yhteystiedot, mutta viestin voi lähettää myös ilman yhteystietojen antamista. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Palvelun käyttäjän antamia henkilötietoja käsitellään, jotta palvelun käyttäjään voidaan olla yhteydessä ja vastata häneen antamaan palautteeseen. Annettuja henkilötietoja ei käsitellä muuhun tarkoitukseen.

Evästeitä ei käytetä henkilöllisyyden tunnistamiseen. Työtapaturmatieto seuraa evästeillä vain muun muassa sivuston kävijämääriä, sitä millä sivuilla vieraillaan ja mitä tiedostoja ladataan eniten, millaisia hakusanoja käytetään ja montako sivulatausta käynnillä suoritetaan.

Rekisterin henkilötietojen sisältö

Rekisterin tietojen sisältönä on palautteen antajan tai ilmoituksen tekijän yhteystiedot, kuten nimi, sähköposti ja puhelinnumero. Työtapaturmatieto -palvelussa palautetta voi antaa myös ilman yhteystietojen jättämistä.

Henkilötietojen lähde

Rekisteri muodostuu Työtapaturmatieto -palvelua koskevien, sähköpostilla annettujen palautteiden ja yhteydenottojen sisältämisistä henkilötiedoista.

Miten TVK käsittelee henkilötietoja

Kun käsittelemme henkilötietoja, noudatamme lainsäädäntöä, tietosuojaviranomaisten ohjeita ja hyvää tiedonkäsittelytapaa. Henkilötietojen huolellinen ja varovainen käsittely on meille tärkeää.

Varmistamme aina, että henkilötietojen käsittelylle on laissa säädetty oikeusperuste.

Henkilökohtaisten käyttäjätunnuksien ja salasanojen avulla valvomme, että henkilötietoja saavat käsitellä vain siihen oikeutetut. Kukin henkilö saa käsitellä vain niitä tietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään.

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, ja niitä käsittelevät työntekijät ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen.

Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilöstöämme ja laadimme ohjeistusta. Puutumme väärinkäytöksiin välittömästi.

Sähköiset henkilötiedot on eristetty julkisesta tietoliikenneverkosta palomuureilla. Emme lähetä henkilötietoja suojaamattomassa sähköpostissa. Paperille tulostettuja henkilötietoja säilytämme lukituissa tiloissa.

Myös silloin, kun käytämme alihankkijoita, vastaamme henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Alihankkijat voivat käsitellä tietojasi vain antamiemme ohjeiden mukaisesti. Heillä ei ole oikeutta käyttää tietojasi omiin tarkoituksiinsa, kuten suoramarkkinointiin. Varmistamme alihankkijoiden kanssa tehtävillä sopimuksilla, että henkilötietoja käsitellään aina huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen.

Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kun se on palautteen käsittelyn kannalta tarpeellista. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin
  • saada virheellinen henkilötieto korjattua
  • saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja.tvk@tvk.fi

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Profilointi

Rekisterin tietojen avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.