Muut Onnettomuustutkinnat

Tapaturmavakuutuskeskus tuottaa onnettomuustapauksista myös muita julkaisuja, kuin TOT-raportteja. Julkaisuissa käsitellään lähinnä sellaisia vakavaan vammautumiseen tai kuolemaan johtaneita työtapaturmia, joista ei ole aloitettu TOT-tutkintaa.

   Työntekijä A oli maalannut koneen teräsrungon raskasta kuljetuskalustoa valmistavan tehtaan maalaamossa. Tämän jälkeen hän oli aloittanut maaliruiskun pesun pesupaikalla ajamalla tinneriä ruiskun läpi 20 litran maadoittamattomaan metallitynnyriin. Hän oli ajanut tinneriä maaliruiskun läpi kerran onnistuneesti ja oli tekemässä toista pesukierrosta.

   Koneen kuljettajan onnettomuuspäivän työtehtävänä oli lumenpudottaminen lähialueilla sijaitsevien rakennusten katoilta. Kuljettajan työtehtäviin kuului kiinteistön huollon tehtävien lisäksi työkoneiden käyttö ja niiden huoltaminen. Aamulla ennen päivän varsinaisen työtehtävän aloittamista, hän oli omatoimisesti aloittanut korjaamaan yrityksen piha-alueella ollutta lavettiperävaunun ajoramppia.

   Turkistarhan työntekijä oli pessyt eläinten häkkejä ja oli työpäivän päätteeksi ajamassa pesussa käyttämällään turkiseläinten ruokintakoneella maantien toisella puolella sijainneelle hallille. Matkalla ruokintakone oli ajautunut ajolinjalta sivuun ja kaatunut ojaan. Tilanteessa työntekijä oli todennäköisesti hypännyt tai pudonnut istuimelta koneen kaatuessa ja jäänyt kyljelleen kaatuneen koneen säiliön alle.

   Omakotitalon rakennustyömaan työntekijät T1 ja T2 olivat asentamassa peltikattoa 2.kerroksisen omakotitalon katolla. Työntekijät olivat aloittaneet urakan pari päivää aiemmin. Peltikatto oli lähes kauttaaltaan asennettu ja urakan oli tarkoitus valmistua onnettomuuspäivänä.

   Muuraustyöryhmä oli muuraamassa asuinkerrostalon tiilijulkisivua kahdella vierekkäisellä mastolavalla. Mastolavat oli pystytetty koko 6 kerroksisen rakennuksen korkeudelle ja sijoitettu vierekkäin niin, että työtasolta pystyi siirtymään toiselle.

   Kaivosmiehet T1 ja T2 työskentelivät tienrakennustyömaan murskausasemalla. Murskausasemalla murskataan tienrakennustyömaalla käytettävää kiviainesta. Murskattavat kivenlohkareet syötetään etumurskain yksikön syöttökaukaloon.

   Asennustyöryhmä oli pystyttämässä yksittäisistä lamellihirsistä koostuvaa omakotitalon hirsirunkoa. Hirsirungon asennustyöt olivat alkaneet edellisenä päivänä, jolloin työmaalla oli työnjohdon kanssa käyty läpi pystyttämiseen liittyvät työvaiheet. Onnettomuuspäivänä lamellihirret nostettiin yksitellen ajoneuvonosturia käyttäen betoniperustukselle ankkuroidun alapuun päälle.

   Koulurakennuksen peruskorjauksen yhteydessä oli päätetty korjata myös rakennuksen katto. Ennen korjauksen aloittamista rakennuksen ylle oltiin asentamassa sääsuojaa. Telineiden ja sääsuojan asentaminen oli tilattu aliurakoitsijalta. Työmaalle oli aliurakoitsijan toimesta tilattu ajoneuvonosturi sääsuojan kattoristikoiden nostamiseksi.