Työpaikkakuolemien ajantasainen tilanne ja viimeisimmät onnettomuustutkinnat

Tapaturmavakuutuskeskus julkaisee tietoa yksittäisistä onnettomuustapauksista, sekä laajempia ilmiöitä käsitteleviä teemoja usealla formaatilla. Tähän julkaisuun on kerätty ajantasainen tieto työpaikkakuolemista ja viimeisimmistä julkaisuista.

Ajankohtaista:

TOT-tutkintaan liittyvän lainsäädännön uusimistyö on käynnistynyt. Tavoitteena on aloittaa TOT-tutkinta uusitun lainsäädännön tukemana vuoden 2025 alussa. Emme aloita uusia TOT-tutkintoja tai julkaise muita raportteja yksittäisistä onnettomuustapauksista vuoden 2024 aikana.

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) on aloittanut teematutkinnan työkuolemista. OTKES käynnisti 1.12.2022 teematutkinnan, jossa perehdytään työtehtävissä tapahtuviin kuolemantapauksiin. Tarkastelujakso on kalenterivuosi 2023. Tutkintaraportti julkaistaan keväällä 2024. Lisätiedot tutkinnasta löydät täältä: https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2022/y2023-s1teematutkintatyokuolemista.html(Avaa uuden ikkunan)

Ajantasaisen tiedon vuonna 2024 sattuneista kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista löydät täältä: Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat 2024(Avaa uuden ikkunan)

Viimeisimmät onnettomuustutkinnan julkaisut:

Videot ja animaatiot:

Uusimmat julkaistut TOT-raportit:

Kaikki TOT-raportit löydät täältä(Avaa uuden ikkunan)

Uusimmat muut onnettomuustutkinnan julkaisut:

Kaikki muut onnettomuustutkinnan julkaisut löydät täältä(Avaa uuden ikkunan)

Perustietoa onnettomuustutkinnasta

Tutkinnoissa keskitytään selvittämään lähinnä yksittäisten onnettomuuksien taustalla vaikuttaneet syytekijät. Työpaikkaonnettomuustutkinnan tavoitteena on, että onnettomuustapauksia tutkimalla opitaan ja levitetään tietoa, jotta samankaltaisilta onnettomuuksilta vältytään tulevaisuudessa.

Tutkinnoissa esitettyä materiaali saat hyödyntää vapaasti viite mainiten.

Löydät Työtapaturmatiedosta tiedot kaikista TVK:n tuottamista onnettomuustutkinnoista.