Työpaikkakuolemien ajantasainen tilanne ja viimeisimmät onnettomuustutkinnat

Tapaturmavakuutuskeskus julkaisee tietoa yksittäisistä onnettomuustapauksista, sekä laajempia ilmiöitä käsitteleviä teemoja usealla formaatilla. Tähän julkaisuun on kerätty ajantasainen tieto työpaikkakuolemista ja viimeisimmistä julkaisuista.

Ajankohtaista:

TOT-tutkintaan liittyvän lainsäädännön uusimistyö on käynnistynyt. Tavoitteena on aloittaa TOT-tutkinta uusitun lainsäädännön tukemana vuoden 2024 alussa. Emme aloita uusia TOT-tutkintoja tai julkaise muita raportteja yksittäisistä onnettomuustapauksista vuoden 2023 aikana.

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) on aloittanut teematutkinnan työkuolemista. OTKES käynnisti 1.12.2022 teematutkinnan, jossa perehdytään työtehtävissä tapahtuviin kuolemantapauksiin. Tarkastelujakso on kalenterivuosi 2023. Lisätiedot tutkinnasta löydät täältä: https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2022/y2023-s1teematutkintatyokuolemista.html(Avaa uuden ikkunan)

Ajantasaisen tiedon vuonna 2023 sattuneista kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista löydät täältä: Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat 2023(Avaa uuden ikkunan)

Viimeisimmät onnettomuustutkinnan julkaisut:

Uusimmat julkaistut TOT-raportit:

Kaikki TOT-raportit löydät täältä(Avaa uuden ikkunan)

Seuraavaksi julkaistavat TOT-raportit:

Uusimmat muut onnettomuustutkinnan julkaisut:

Kaikki muut onnettomuustutkinnan julkaisut löydät täältä(Avaa uuden ikkunan)

Perustietoa onnettomuustutkinnasta

Tutkinnoissa keskitytään selvittämään lähinnä yksittäisten onnettomuuksien taustalla vaikuttaneet syytekijät. Työpaikkaonnettomuustutkinnan tavoitteena on, että onnettomuustapauksia tutkimalla opitaan ja levitetään tietoa, jotta samankaltaisilta onnettomuuksilta vältytään tulevaisuudessa.

Tutkinnoissa esitettyä materiaali saat hyödyntää vapaasti viite mainiten.

Löydät Työtapaturmatiedosta tiedot kaikista TVK:n tuottamista onnettomuustutkinnoista.