Raportti 1/2020 Kaivosmies jäi pudonneen kauhan alle

Kaivosmiehet T1 ja T2 työskentelivät tienrakennustyömaan murskausasemalla. Murskausasemalla murskataan tienrakennustyömaalla käytettävää kiviainesta. Murskattavat kivenlohkareet syötetään etumurskain yksikön syöttökaukaloon.