Korvattavat vahinkotapahtumat

TyTA-vakuutuksesta korvataan työtapaturmia ja ammattitauteja, työliikekipeytymistä ja muun vamman tai sairauden olennaista pahenemista. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat myös tiedot siitä, millaisissa olosuhteissa sattuneet tapaturmat korvataan työtapaturmina.

Ennen 1.1.2016 sattuneiden vahinkojen korvaamiseen liittyvät tiedot löydät kohdasta Korvaaminen > Tapaturmavakuutuslain asiat.

Valitse näytettävät julkaisut alla olevien aihepiirien mukaan.

A oli syönyt itse tekemäänsä salaattia, jonka seassa oli ollut oliiveja. Oliivien piti olla kivettömiä. A oli puraissut ruokaillessaan oliivin kiveä, minkä seurauksena hammas lohkesi ja hammas piti poistaa. VakO katsoi, että oliivien seassa ollut kivi on ollut lähtökohtaisesti ruokaan kuulumaton aine ottaen huomioon, että oliivien piti olla kivettömiä. A oli pureskellessaan ruokaa loukannut hampaansa oliivin kiven johdosta, joten tapahtuma oli ollut äkillinen ja odottamaton. Tähän nähden A:lle oli sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 17 §:ssä tarkoitettu ulkoisesta tekijästä johtuva äkillinen ja odottamaton tapaturma. Äänestysratkaisu (4–1). Lainkohdat: Työtapaturma- ja ammattitautilaki 17 §

Asiassa on kyse korvaukseen oikeuttavista olosuhteista. A on tehnyt etätöitä kotonaan. Hän on ollut lähdössä kokoukseen ja viedessään tavaroita laukkuun hän on kompastunut laturin johtoon, minkä seurauksena hän on satuttanut alaraajansa. Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen. Äänestysratkaisu 7-3. Tamla 12.4.2023 –879/2022. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.

Etätyössä kotonaan työskennellyt A kolautti etäkokoukseen osallistuessaan kahvimukin hampaaseensa. Vakuutusoikeus kumosi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen ja jätti asian vakuutuslaitoksen antaman päätöksen lopputuloksen varaan. Vakuutusoikeus katsoi, että vaikka A oli osallistunut kahvia juodessaan etäkokoukseen, itse kahvinjuonti, jonka seurauksena tapaturma oli aiheutunut, ei kuulunut hänen työtehtäviinsä. Näin ollen tapaturman ei voitu katsoa sattuneen työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla työnteon yhteydessä eikä A ollut oikeutettu kyseisen lain mukaisiin korvauksiin. Lainkohdat: Työtapaturma- ja ammattitautilaki 15 § 1 mom., 20 §, 21 § 1 mom. ja 25 §

A liukastui, kun hän työpaikan ja asunnon välisellä tavanomaisella työmatkareitillä oli noussut autosta hakeakseen postin postilaatikolta. Asiassa oli kiistatonta, että kyse on ollut vähäisestä poikkeamisesta tavanomaiselta työmatkareitiltä. Vakuutusoikeus katsoi, että postin hakeminen postilaatikolta on sellaista säännöllistä, lähes päivittäin toistuvaa ja työmatkaan usein ajallisesti liittyvää eli tavanomaista toimintaa, joka on rinnastettavissa työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdassa mainittuihin lasten päivähoitoon viemiseen tai ruokakaupassa käyntiin. Kävelymatkassa autolta postilaatikolle on myös ollut vielä kyse kulkemisesta poikkeavaa matkareittiä pitkin, eikä korvaussuojan ulkopuolelle jäävää toimintaa ole vielä tapahtunut ennen postilaatikolle saapumista. Näin ollen tapaturman on katsottava sattuneen työtapaturma- ja ammattitautilain korvaussuojan piirissä. Lainkohdat: Työtapaturma- ja ammattitautilaki 20 § ja 23 § 1 kohta

A oli työskennellyt tiloissa, joissa oli todettu kosteusvaurioita. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että A:lla todettu astma oli todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut altistumisesta kosteusvauriomikrobeille työpaikalla. A oli siten astman johdosta oikeutettu korvaukseen ammattitaudin perusteella. Antopäivä 28.11.2022, Diaarinumero: VA2020/25, Taltionumero:1839

A on 17.3.2021 ollut hakemassa autostaan työpaikan parkkipaikalta vastamelukuulokkeita seuraavaa palaveria varten. Työntekoon tarkoitetut kuulokkeet olivat unohtuneet autoon, koska ne olivat A:lla edellisenä päivänä mukana hänen ollessaan etätöissä. Työnantajan antaman selvityksen mukaan etätyösopimuksessa jokaiselle työntekijälle on annettu ohjeeksi, että kaikki työtarvikkeet (kannettava tietokone, kuulokkeet, puhelin, laturi) tulee joka päivä ottaa mukaan kotiin lähtiessä. A oli 17.3.2021 sidottuna työtehtäviin koko päivän ja kantoi vahinkotapahtuman ajankohtana viranomaisverkkopuhelinta sekä virka-ajan päivystyspuhelinta. Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen. A:lle sattunut tapaturma ei ole sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21-24 §:n mukaisissa olosuhteissa. Äänestysratkaisu 6-4. Esittelijän eriävä mielipide. Tamla 8.9.2022 –1893/2021. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.

A:lle on sattunut vahinkotapahtuma hänen ollessaan matkalla työpaikalle. Hän oli lähtenyt työpaikalle vanhempiensa luota. Hän olisi kulkenut tapaturmapaikan kautta myös vakituiselta asunnoltaan töihin kulkiessaan. Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että vahinkotapahtuma ei ole sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 20-25 §:n tarkoittamissa olosuhteissa. Äänestysratkaisu 7-3. Tamla 31.8.2022 –3162/2021. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.

A on 10.8.2020 noin kello 9.35 kaatunut työpaikkansa pihassa. A:n työajan on 10.8.2020 ollut määrä alkaa kello 10.15. A on käyttänyt bussia ja kävellyt bussipysäkiltä työpaikalle. Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan A:lle lainmukaisen korvauksen työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdan mukaisissa olosuhteissa sattuneesta työtapaturmasta. Esittelijän eriävä mielipide. Tamla 12.1.2022 –3138/2020 ja 3157/2020. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.

Etätyössä kotonaan työskennellyt A oli menossa keittiön pöydän äärestä sohvalle, kun hänelle sattui vahinkotapahtuma. A:n mukaan hän työskentelee etätyöpäivinä keittiön pöydän ja työpöydän ääressä sekä sohvalla. Vahinkotapahtuman sattuessa A luki kannettavalta tietokoneelta töihin liittyviä sähköposteja. Vakuutusoikeus kumosi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen ja jätti asian vakuutuslaitoksen antaman päätöksen varaan. Vakuutusoikeus katsoi, että vaikka A oli siirtyessään työpisteeltä toiselle lukenut kannettavalta tietokoneelta työsähköposteja, itse siirtymisen, jonka seurauksena vahinkotapahtuma aiheutui, ei käytettävissä olevan selvityksen perusteella voida katsoa kuuluvan A:n työtehtäviin. Vakuutusoikeus katsoi, ettei A:n vahinkotapahtumaa voida korvata työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla.