Korvattavat vahinkotapahtumat

TyTA-vakuutuksesta korvataan työtapaturmia ja ammattitauteja, työliikekipeytymistä ja muun vamman tai sairauden olennaista pahenemista. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat myös tiedot siitä, millaisissa olosuhteissa sattuneet tapaturmat korvataan työtapaturmina.

Ennen 1.1.2016 sattuneiden vahinkojen korvaamiseen liittyvät tiedot löydät kohdasta Korvaaminen > Tapaturmavakuutuslain asiat.

   Valitse näytettävät julkaisut alla olevien aihepiirien mukaan.

     Lailla työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:n muuttamisesta (329/2023) työsopimuslakiin lisättiin kokonaisharkinnan tekemistä koskeva säännös. Säännöksen mukaan tulkinnanvaraisissa tilanteissa työsuhteen olemassaolo arvioidaan kokonaisharkinnalla ottamalla huomioon työn tekemisen ehdot, olosuhteet, joissa työtä tehdään, osapuolten tarkoitus oikeussuhteen luonteesta sekä muut osapuolten tosiasialliseen asemaan oikeussuhteessa vaikuttavat seikat.

     Ranskan EUROGIP on koonnut vertailun koronan (Covid-19) korvaamisesta ammattitautina ja/tai työtapaturmana. Vertailussa on mukana 9 EU-maata (Saksa, Belgia, Tanska, Espanja, Suomi, Ranska, Italia, Luxemburg ja Ruotsi).