Tapaturmavakuutuskeskus

Analyysit ja tutkimukset

Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja ja julkaisuja -sarjoissa käsitellään työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen ajankohtaisia aihepiirejä. Pääosin teemat liittyvät työturvallisuuden ajankohtaisiin aihepiireihin.

Analyyseissä käsitellään tarkasti rajattuja aiheita, kuten toimialakohtaisia tilastoja ja ajankohtaisia työturvallisuuteen liittyviä ilmiötä. Julkaisuja -sarjassa käsitellään laajemmin ajankohtaisia aihepiirejä ja ne on toteutettu projektiluonteisesti hyviä tutkimuskäytännön periaatteita noudattaen.

Vuonna 2022 sattui yhteensä 114 600 palkansaajien työtapaturmaa, joista 92 000 oli työpaikkatapaturmia ja 22 600 työmatkatapaturmia. Työpaikkatapaturmien lukumäärä nousi edellisestä vuodesta 1,6 % ja työmatkatapaturmien jopa 23,5 %. Työmatkatapaturmien lukumäärät ovat vaihdelleet merkittävästi viimeisten vuosien aikana lähinnä koronapandemiaan liittyneiden sulkutoimien ja sääolosuhteiden vuoksi. Viime vuoden kasvuun vaikuttivat kevään ja loppuvuoden liukkaat olosuhteet sekä työntekijöiden paluu koronavuosien jälkeen etätöistä takaisin työpaikoille.

Työpaikkatapaturmien taajuus on keskimäärin korkein 10–49 työntekijän pienyrityksissä ja alhaisin suuryrityksissä tai mikroyrityksissä. Toimialojen välillä on eroja; esimerkiksi rakentamisen päätoimialalla suuryritysten taajuustaso on paljon matalampi kuin pienemmissä yrityksissä, teollisuudessa taajuus laskee yrityskoon kasvaessa ja kaupan alalla muuten vakaa taajuustaso puolestaan nousee suuryrityksissä.

Työssä analysoitiin kuusi vakavaan työtapaturmaan johtanutta onnettomuutta. Pääasiallisina lähteinä olivat elementtitöissä käytetyt lait ja asetukset, siihen liittyvä kirjallisuus, sekä viranomaisten, että Tapaturmavakuutuskeskuksen tutkinnat. Analysoinnin tuloksena esitetään tapauksia eri tavoin kuvaavia jakaumia, joissa tiivistetään onnettomuuksiin johtaneet syytekijät.

Vuonna 2021 sattui yhteensä 5008 työpaikkatapaturmaa vuokratöissä ja henkilöstön hankinnan toimialoilla. Se on 1041 työpaikkatapaturmaa enemmän kuin vuonna 2020 ja toisaalta 270 työpaikkatapaturmaa vähemmän kuin vuonna 2019 ennen koronapandemiaa. Vuokratyö on osaltaan tasannut voimakkaita eri toimialoja koskettaneita muutoksia koronan aiheuttamien poikkeuksellisten olosuhteiden aikana.

Tapaturmavakuutuskeskus julkaisee tietoa kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista. Tietoja julkaistaan lähinnä TOT-raportteina ja erillisinä analyyseina. TVK pitää myös ajantasaista ”listaa” tietoon tulleista kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista.