Analyysit ja tutkimukset

Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja ja julkaisuja -sarjoissa käsitellään työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen ajankohtaisia aihepiirejä. Pääosin teemat liittyvät työturvallisuuden ajankohtaisiin aihepiireihin.

Analyyseissä käsitellään tarkasti rajattuja aiheita, kuten toimialakohtaisia tilastoja ja ajankohtaisia työturvallisuuteen liittyviä ilmiötä. Julkaisuja -sarjassa käsitellään laajemmin ajankohtaisia aihepiirejä ja ne on toteutettu projektiluonteisesti hyviä tutkimuskäytännön periaatteita noudattaen.

Työtapaturmatilastoja käsittelevissä analyysijulkaisuissa usein, ihan aiheesta, nousee esiin Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan päätoimiala. Luokituksessa käytetty nimi on mielestäni tosi huono kuvaamaan sen tarkempaa sisältöä nimenomaan työtapaturmien määrän ja taajuuksien tarkastelussa. Tässä kirjoituksessa pureudutaan siihen siksi astetta syvemmälle! Mitä kaikkea se päätoimiala sisältääkään.

TVK:n tilastosovellus Pakki

Julkaistu

Pakki on asiantuntijoille suunnattu tilastosovellus, josta löydät tietoa korvatuista työtapaturmista ja ammattitaudeista.

Vuonna 2022 sattui yhteensä 114 600 palkansaajien työtapaturmaa, joista 92 000 oli työpaikkatapaturmia ja 22 600 työmatkatapaturmia. Työpaikkatapaturmien lukumäärä nousi edellisestä vuodesta 1,6 % ja työmatkatapaturmien jopa 23,5 %. Työmatkatapaturmien lukumäärät ovat vaihdelleet merkittävästi viimeisten vuosien aikana lähinnä koronapandemiaan liittyneiden sulkutoimien ja sääolosuhteiden vuoksi. Viime vuoden kasvuun vaikuttivat kevään ja loppuvuoden liukkaat olosuhteet sekä työntekijöiden paluu koronavuosien jälkeen etätöistä takaisin työpaikoille.

Työpaikkatapaturmien taajuus on keskimäärin korkein 10–49 työntekijän pienyrityksissä ja alhaisin suuryrityksissä tai mikroyrityksissä. Toimialojen välillä on eroja; esimerkiksi rakentamisen päätoimialalla suuryritysten taajuustaso on paljon matalampi kuin pienemmissä yrityksissä, teollisuudessa taajuus laskee yrityskoon kasvaessa ja kaupan alalla muuten vakaa taajuustaso puolestaan nousee suuryrityksissä.