Ammattiurheilijoiden vahinkotilasto

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) urheilijavakuutusrekisterin mukaan vuonna 2023 maksettiin korvauksia urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain perusteella vakuutetuille urheilutapaturmissa loukkaantuneille pelaajille yhteensä 1482 vahinkotapahtumasta. Näistä vahinkotapahtumista 1081 oli sattunut vuoden 2023 aikana ja loput aikaisempina vuosina.

Korvauksia maksettiin vuonna 2023 yhteensä n. 2,1 miljoonaa euroa. Näistä korvauksista noin puolet (51 %) kohdistui vuonna 2023 sattuneisiin vahinkoihin. Tyypillisesti yhtenä vuonna maksetuista korvauksista yli 80 % kohdistuu vahinkoihin, jotka ovat sattuneet viiden viimeisen vuoden aikana. Loput maksetuista korvauksista kohdistuvat vanhempiin vahinkoihin.

Tapaturmavakuutuskeskus saa tiedot ylläpitämäänsä urheilijavakuutusrekisteriin vahinkovakuutusyhtiöiltä, joilla on valikoimissaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaisia vakuutuksia. Vakuutusyhtiöt ovat myös kyseisen lain mukaan velvollisia toimittamaan tiedot vakuutuksenottajista, vakuutuksista ja vakuutusten perusteella korvatuista vahingoista ja niistä maksetuista korvauksista TVK:n tilastorekisteriin.

Taulukossa kuvataan lain urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta tarkoittamista urheilijavakuutuksista korvattujen vahinkojen lukumäärää sattumisvuosittain eri urheilulajeissa (vuodet 2019–2023). Vahinkojen lukumäärät ovat keskeneräisiä, sillä vahinkojen lukumäärässä on selviämisviivettä siinä, milloin ne tulevat vakuutusyhtiön tietoon, ja vakuutusyhtiöltä edelleen Tapaturmavakuutuskeskuksen ylläpitämään tilastorekisteriin.
Urheilulaji20232022202120202019
Jääkiekko674745725577876
Jalkapallo265300252231305
Koripallo87898261101
Pesäpallo3137342423
Lentopallo1016121013
Muut joukkuelajit ja yksilölajit1491185
Yhteensä1081119611169111323
Taulukossa kuvataan lain urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta tarkoittamista urheilijavakuutuksista korvattujen vahinkojen korvausmäärät tuhansina euroina (1000 €) suoritusvuosittain eri urheilulajeissa (vuodet 2019–2023). Suoritusvuonna maksetut korvaukset kohdistuvat paitsi kyseisenä vuonna sattuneisiin vahinkoihin myös vanhoihin vahinkoihin. Tapaturmakorvauksia voidaan maksaa hyvinkin pitkään vahingon sattumisen jälkeen.
Urheilulaji20232022202120202019
Jääkiekko15111315140415362014
Jalkapallo373386361299372
Koripallo12266448668
Pesäpallo3255363025
Lentopallo1215121731
Muut joukkuelajit ja yksilölajit331311115
Yhteensä20831849186819802515

Ammattiurheilijoiden vakuutustilasto(Avaa uuden ikkunan)