Ammattiurheilijoiden vakuutustilasto

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) urheilijavakuutusrekisterin mukaan vuonna 2023 päättyneillä pelikausilla oli yhteensä 1212 urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) perusteella vakuutettua urheilijaa.

Eniten vakuutettuja oli jääkiekossa, jossa oli vakuutettuna yhteensä 608 urheilijaa vuonna 2023 päättyneellä pelikaudella. Seuraavaksi eniten vakuutettuja oli jalkapallossa, 332 urheilijaa, ja koripallossa 114 urheilijaa.

Tapaturmavakuutuskeskus saa tiedot ylläpitämäänsä urheilijavakuutusrekisteriin vahinkovakuutusyhtiöiltä, joilla on valikoimissaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaisia vakuutuksia. Vakuutusyhtiöt ovat myös kyseisen lain mukaan velvollisia toimittamaan tiedot vakuutuksenottajista, vakuutuksista ja vakuutusten perusteella korvatuista vahingoista ja niistä maksetuista korvauksista TVK:n tilastorekisteriin.

Taulukossa kuvataan TVK:n urheilijavakuutusrekisterin mukaisia yllä mainitun lain perusteella vakuutettujen urheilijoiden lukumääriä eri vuosina. Taulukon vuosi tarkoittaa kyseisenä vuonna päättynyttä pelikautta. Eri urheilulajien pelikausi sijoittuu eri kohtaan kalenterivuotta.
UrheilulajiPelikausi20232022202120202019
Jääkiekko1.5.–30.4.608656626630619
Jalkapallo1.1.–31.12.332328328306305
Koripallo1.7.–30.6.11410410110975
Pesäpallo1.10.–30.9.90107879376
Lentopallo1.7.–30.6.3234263440
Muut joukkuelajit ja yksilölajitvaihtelee urheilulajin mukaan3633251010
Yhteensä12121262119311821125

Taulukoiduissa vakuutettujen lukumäärissä on mukana myös vapaaehtoisesti urheilijalain mukaisella vakuutuksella vakuutettuja pelaajia, sillä osa urheiluseuroista on vakuuttanut myös pelaajia, joille vakuutusturva lain perusteella ei ole pakollinen, ja vastaavasti vakuutusyhtiö on myöntänyt kyseisille urheilijoille saman sisältöisen vakuutusturvan kuin laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta määrittelee.

Vakuuttamisvelvollisuus määräytyy urheilijan pääasiallisesti Suomessa harjoitetusta urheilusta pelikaudessa tai vuoden pituisen ajanjakson aikana saaman veronalaisen palkan perusteella. Mikäli kyseinen palkka ylittää laissa mainitun tulorajan, on urheiluseuran tai muun urheilutoimintaa harjoittavan yhteisön järjestettävä urheilijalle vakuutuksella lain mukainen turva. Tuloraja on laissa vuoden 2009 tasossa 9 600 euroa, ja se tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella. Vuonna 2023 vakuuttamisvelvollisuuden tuloraja urheilijavakuutuksessa oli 12 550 euroa. Yksilöurheilijat ovat vastaavasti oikeutettuja saamaan itselleen laissa mainitun turvan vapaaehtoisella vakuutuksella.

Urheilijan tapaturma- ja eläketurvalain mukaiset euromäärät(Avaa uuden ikkunan)

Ammattiurheilijoiden vahinkotilasto(Avaa uuden ikkunan)