Ammattiurheilijoiden tilasto

Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta velvoittaa TVK:n tilastoimaan myös ammattiurheilijoille sattuneet vahingot ja niistä maksetut korvaukset sekä ylläpitämään rekisteriä lain perusteella vakuutetuista urheilijoista ja vakuutuksenottajista.

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) urheilijavakuutusrekisterin mukaan vuonna 2022 päättyneillä pelikausilla oli yhteensä 1262 urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) perusteella vakuutettua urheilijaa.

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) urheilijavakuutusrekisterin mukaan vuonna 2022 maksettiin korvauksia urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain perusteella vakuutetuille urheilutapaturmissa loukkaantuneille pelaajille yhteensä 1368 vahinkotapahtumasta. Näistä vahinkotapahtumista 996 oli sattunut vuoden 2022 aikana ja loput aikaisempina vuosina.