Tapaturmavakuutuskeskus

Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat 2022

Tapaturmavakuutuskeskus julkaisee tietoa kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista. Tietoja julkaistaan lähinnä TOT-raportteina ja erillisinä analyyseina. TVK pitää myös ajantasaista ”listaa” tietoon tulleista kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista.

Työtapaturmatiedosta löydät tiedot vuoden 2022 aikana sattuneista TVK:n tietoon tulleista kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista https://www.tyotapaturmatieto.fi/työturvallisuus/tietoon-tulleet-työpaikkakuolemat

Ennakkotietojen mukaan Suomessa sattui vuonna 2021 yhteensä 12 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa. Määrä oli työtapaturmatilastohistorian alhaisin. Vuonna 2020 työpaikkatapaturmissa kuoli 19 (15 palkansaajaa ja 4 yrittäjää) ja tätä edeltävänä vuonna 21 henkilöä.

TVK on julkaissut huhtikuussa 2022 analyysin vuonna 2021 sattuneista, kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista. Tämän analyysin tiedot perustuvat huhtikuuhun 2022 mennessä TVK:n tietoon tulleisiin tapauksiin. On mahdollista, että tässä vaiheessa ei ole vielä käytettävissä tietoja kaikista tapauksista, eli lukumäärät voivat muuttua tässä esitetyistä.

Julkaistu
Kieli

Suomi

Aineiston luokittelutiedot
analyysit ja tutkimukset
työturvallisuus
Jaa linkki