Tietoon tulleet työpaikkakuolemat

Tälle sivulle kerätään tiedot Tapaturmavakuutuskeskuksen tietoon tulleista kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista. Tiedoissa ei ole mukana talkoo- tai vapaaehtoistöissä sattuneita kuolemantapauksia.

Alla listattuna Tapaturmavakuutuskeskuksen tietoon tulleet työpaikkakuolemat vuonna 2023. Tapaukset ovat listattuna tietoon tulojärjestyksessä. Listalla ovat mukana sellaiset tapaukset, jotka ovat sattuneet työssä työntekijöille tai yrittäjille. Listalla ei ole mukana työmatkalla sattuneita, eikä talkoo- tai vapaaehtoistöissä sattuneita kuolemantapauksia.

Alla listattuna Tapaturmavakuutuskeskuksen tietoon tulleet työpaikkakuolemat vuonna 2022. Tapaukset ovat listattuna tietoon tulo järjestyksessä. Listalla ovat mukana sellaiset tietoon tulleet tapaukset, jotka ovat sattuneet työssä työntekijöille tai yrittäjille. Listalla ei ole mukana työmatkalla sattuneita, eikä talkoo- tai vapaaehtoistöissä sattuneita kuolemantapauksia.

Tapaturmavakuutuskeskus kerää tälle sivulle tiedot sen tietoon tulleista vuonna 2021 sattuneista työpaikkatapaturmakuolemista. Sivulla ei ole mukana talkoo- tai vapaaehtoistöissä sattuneita kuolemantapauksia.