VakO 14.12.2021/ 3812:2020, 14.12.2021 Työtapaturma - Etätyössä tapahtunut tapaturma

Etätyössä kotonaan työskennellyt A oli menossa keittiön pöydän äärestä sohvalle, kun hänelle sattui vahinkotapahtuma. A:n mukaan hän työskentelee etätyöpäivinä keittiön pöydän ja työpöydän ääressä sekä sohvalla. Vahinkotapahtuman sattuessa A luki kannettavalta tietokoneelta töihin liittyviä sähköposteja. Vakuutusoikeus kumosi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen ja jätti asian vakuutuslaitoksen antaman päätöksen varaan. Vakuutusoikeus katsoi, että vaikka A oli siirtyessään työpisteeltä toiselle lukenut kannettavalta tietokoneelta työsähköposteja, itse siirtymisen, jonka seurauksena vahinkotapahtuma aiheutui, ei käytettävissä olevan selvityksen perusteella voida katsoa kuuluvan A:n työtehtäviin. Vakuutusoikeus katsoi, ettei A:n vahinkotapahtumaa voida korvata työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla.

Julkaistu
Kieli

Suomi

Aineiston luokittelutiedot
  • Korvaaminen
  • Korvattavat vahinkotapahtumat
  • Oikeuskäytäntö - Korvattavat vahinkotapahtumat
Jaa linkki