VakO 14.12.2021 Etätyössä liikkuminen työntekopisteiden välillä

TVK:n oikeustapauskommentaari 9.3.2022, ei korvattava