VakO 14.12.2021 Etätyössä liikkuminen työntekopisteiden välillä

TVK:n oikeustapauskommentaari 9.3.2022, ei korvattava

Julkaistu
Kieli

Suomi

Aineiston pääluokka
  • Toimeenpanojärjestelmä
  • Oikeuskäytäntö
  • Oikeustapauskommentaarit
Muut luokittelutiedot
  • Korvaaminen
    • Korvattavat vahinkotapahtumat
      • Kommentaarit - Korvattavat vahinkotapahtumat
Jaa linkki