Vakuutuskäsikirja 2024, 8.2.2024

Vakuutuskäsikirja on TVK:n antama ohje, jonka ovat laatineet TVK:n ja vakuutusyhtiöiden asiantuntijat.

Vakuutuskäsikirja kertoo, mikä on työtapaturma- ja ammattitautilaissa säännelty työtapaturma- ja ammattitautivakuutus ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  • kuka on vakuuttamisvelvollinen,
  • ketkä kuuluvat vakuutukseen ja
  • missä tehtävä työ on vakuutettava.

Vakuutuskäsikirja kuvaa myös vakuutuksen elinkaaren sen hakemisesta päättymiseen. Se ei kuitenkaan ota kantaa siihen, miten vakuutusmaksut määräytyvät. Käsikirjan alussa on kuvaus työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen pääpiirteistä. Lopussa on luettelo keskeisimmistä laeista ja lyhenteistä. Vahinkotapahtumista tai niiden johdosta maksettavista korvauksista ei kerrota tarkoin. Vakuutuskäsikirja pyrkii keskittymään nimensä mukaisesti vakuuttamiseen.

Ruotsinkielinen Vakuutuskäsikirja: Försäkringshandbok 2024(Avaa uuden ikkunan)