Työnantajan oikeus saada tietoja korvausasiasta työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) mukaan 2.6.2016

TVK:n muistio 2.6.2016 työnantajan tiedonsaantioikeudesta