Etuuksien toimeenpano ja muutoksenhaku

Etuuksien toimeenpanoon liittyvät säännöt korvausasian vireilletulosta, menettelyt korvausasioiden käsittelystä, korvausten maksamisesta sekä EU-koordinaatioasetukset ja niistä tulevat menettelyt.

TyTAL:n mukaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta, päätöksiä voidaan oikaista ja poistaa.

Etuuksien toimeenpanoon liittyviä TyTAL:n menettelysäännöksiä sovelletaan myös ennen 1.1.2016 sattuneisiin työtapaturmiin ja ilmenneisiin ammattitauteihin. Muutoin ennen 1.1.2016 sattuneiden vahinkojen korvaamiseen liittyvät tiedot löydät kohdasta Korvaaminen > Tapaturmavakuutuslain asiat.

      Valitse näytettävät julkaisut alla olevien aihepiirien mukaan.