Anvisningar för överföringsförfarandet 2024, 10.1.2024

Anvisningar för överföringsförfarandet ger anvisningar om förfarandet för olika praktiska situationer vid överföring av den fortlöpande obligatoriska försäkringen till ett annat försäkringsbolag. Bestämmelser om överföringsförfarande finns i 162 § i lagen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. (Siirtomenettelyohjeet 2024)

Anvisningarna för överföringsförfarandet har trätt i kraft 1.1.2018. Anvisningar har uppdaterads senast 10.1.2024, då texten om hindrets orsakskod specificerades. Hindrets orsakskod berättar om varför försäkringen inte kan överföras.

Syftet med anvisningen är att komplettera bestämmelserna i OlyL och SHM:s förordning (1589/2015) om överföringsförfarandet och statistiksammanställning. För att göra det lättare att se helheten har bestämmelsen i OlyL eller förordningen i vissa sammanhang också beskrivits helt eller delvis. Utöver anvisningen ska dock bestämmelserna i både OlyL och förordningen och motiveringarna till dem alltid beaktas.

Med överföringsförfarande avses i anvisningen överföring av den fortlöpande obligatoriska försäkringen till ett annat bolag. Överföringsförfarandets olika skeden beskrivs i kapitel 3. Med statistiksammanställning avses de uppgifter som lämnats både i anbudsskedet (TyTAL 167 § 1 mom.) och efter överlåtelsen till ett annat bolag (TyTAL 167 § 2 och 3 mom.).

.Anvisning på finska: Siirtomenettelyohjeet 2024, 10.1.2024(Avaa uuden ikkunan)