Siirtomenettelyohjeet 2024, 10.1.2024

Siirtomenettelyohje antaa menettelytapaohjeita erilaisiin käytännön tilanteisiin jatkuvan pakollisen vakuutuksen siirtämisessä toiseen vakuutusyhtiöön. Siirtomenettelystä säädetään työtapaturma- ja ammattitautilain 162 §:ssä.

Siirtomenettelyohjeet ovat tulleet voimaan 1.1.2018. Ohjetta on viimeksi päivitetty 10.1.2024, jolloin on täsmennetty luvussa 6.3. olevia siirron peruuntumisen esteiden syykoodien selitteitä.

Ohjeen tarkoituksena on täydentää työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1589/2015) säännöksiä siirtomenettelystä ja tilastohistoriasta. Jotta kokonaisuuden hahmottaminen olisi helpompaa, joissain yhteyksissä on kokonaan tai osittain kuvattu myös TyTAL:n tai asetuksen säännöstä. Ohjeen rinnalla on kuitenkin syytä aina ottaa huomioon sekä TyTAL:n että asetuksen säännökset ja niiden perustelut.

Ohjeessa siirtomenettelyllä tarkoitetaan jatkuvan pakollisen vakuutuksen siirtämistä toiseen yhtiöön. Siirtomenettelyn vaiheet on kuvattu luvussa 3. Tilastohistorialla tarkoitetaan sekä tarjousvaiheessa (TyTAL 167 § 1 mom.) että toiseen yhtiöön siirtymisen jälkeen (TyTAL 167 § 2 ja 3 mom.) annettavaa tietoa.

Ruotsinkielisen ohjeen löydät siirtymällä Anvisningar för överföringsförfarandet 2024, 10.1.2024(Avaa uuden ikkunan) sivulle.