Vakuutusrekisteri

Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen valvontaa, harmaan talouden torjuntaa ja korvausvastuullisen vakuutusyhtiön selvittämistä varten pidetään yllä vakuutusrekisteriä, jota käyttävät aktiivisesti useat eri tahot.

Tapaturmavakuutuskeskus ylläpitää vakuuttamisen valvontaa, harmaan talouden torjuntaa ja korvausvastuullisen vakuutusyhtiön selvittämistä varten rekisteriä työnantajista, joilla on pakollinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus työntekijöitään varten. Vakuutusrekisteriin merkitään vakuutuskohtaisesti työnantajan nimi sekä yritys- ja yhteisötunnus tai henkilötunnus, tieto vakuutusyhtiöstä sekä vakuutuksen voimassaoloajasta. Vakuutusrekisterin tiedot perustuvat vakuutusyhtiöiden Tapaturmavakuutuskeskukselle toimittamiin tietoihin, toimitettujen tietojen sisällöstä ja ajantasaisuudesta vastaavat vakuutusyhtiöt.

Mihin vakuutusrekisteriä käytetään?

Ajantasaiset vakuutusrekisterin tiedot hyödyttävät monia eri toimijoita erilaisissa tehtävissä. Vakuutusrekisteristä tietoa hakevien käyttäjien lisäksi vakuutusrekisteritiedoista hyötyvät myös työantajat ja vahingoittuneet. Vakuutusrekisteriä saa käyttää vain työtapaturma- ja ammattitautilaissa määriteltyihin tarkoituksiin: vakuuttamisen valvontaan, harmaan talouden torjuntaan ja korvausvastuullisen vakuutusyhtiön selvittämiseen. Vakuutusrekisterin käyttöä valvotaan.

Hoitolaitokset, vakuutusyhtiöt ja Tapaturmavakuutuskeskus käyttävät vakuutusrekisteriä korvausvastuullisen vakuutusyhtiön selvittämiseen vahinkotapauksissa. Kun rekisterin tiedot ovat ajantasaiset, jouduttaa se asioiden hoitoa niin hoitolaitosten, vakuutusyhtiöiden kuin vahingoittuneenkin näkökulmasta. Korvausvastuullisen vakuutusyhtiön selvittämiseksi hoitolaitokset ovat tehneet vakuutusrekisterihakuja 2000–3000 kappaletta kuukausittain.

Tapaturmavakuutuskeskuksen valvonta käyttää rekisteriä vakuuttamisen valvontaan. Valvonnassa varmistetaan vakuutusrekisterin avulla, että työnantajana toimivat tahot ovat hoitaneen lakisääteisen vakuuttamisvelvollisuutensa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen osalta. Vakuuttamisvelvollisuuden valvonnan yhteydessä tarkastetaan kuukausittain vakuutusrekisteristä kaikkien Suomessa palkkaa tarkasteltavan kuukauden aikana maksaneiden työnantajien vakuutuksen voimassaolo.

Rekisterin tietoja käytetään myös viranomaistoiminnassa harmaan talouden torjunnassa ja valvonnassa. Työsuojeluviranomainen saa vakuutusrekisteristä tiedon työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen voimassaolosta tehdessään työsuojeluun liittyvää valvontaa. Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön tuottamalle velvoitteiden hoitoselvitykselle välittyy vakuutusrekisteristä tieto siitä, onko yrityksellä tai yhteisöllä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta. Velvoitteidenhoitoselvityksestä saatavaa tietoa vakuutuksen voimassaolosta käytetään viranomaistoiminnan lisäksi muun muassa julkisten hankintojen yhteydessä sen tarkastamiseen, että tarjoajayritykset ovat hoitaneet lakisääteiset velvoitteensa. Kuukausittain tieto vakuutuksen olemassaolosta tai sen puuttumisesta välitetään kymmeniin tuhansiin velvoitteidenhoitoselvityksiin.

Tieto työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen voimassaolosta on esitetty julkaistavaksi myös YTJ:ssä.