Työtapaturmien määrä vähenee hieman vuonna 2023

TVK:n ennusteen mukaan vuonna 2023 palkansaajille sattuu yhteensä 111 000 työtapaturmaa, joista 90 000 on työpaikkatapaturmia ja 21 000 työmatkatapaturmia. Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus on 25,5 työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohti. Työpaikkatapaturmien määrä pysyy melkein vuoden 2022 tasolla ja työmatkatapaturmia sattuu vähemmän kuin vuonna 2022.

Työtapaturmien lukumäärä oli käytettävissämme olevien ennakkotietojen perusteella tammikuusta elokuuhun 2023 aivan samalla tasolla kuin samalla jaksolla vuonna 2022. Talousennusteiden mukaan teollisuustuotannon ja erityisesti rakentamisen volyymi laskee syksyllä 2023. Sää on Ilmatieteen laitoksen pitkän ennusteen mukaan loppuvuonna todennäköisesti keskimääräistä lämpimämpää.

Vuonna 2023 työpaikkatapaturmien määrä on melkein samalla tasolla kuin 2022, lukumäärä laskee vähän.

Ennusteen laadintahetkellä talouden ”veturitoimialat” rakentaminen ja teollisuus ovat laskusuunnassa, mutta konkreettinen lukumäärän lasku ei vielä näy työtapaturmatilastoissa. On mahdollista, että lukumäärät eivät ehdi reagoida suuremmin vielä ainakaan vuoden 2023 loppupuolella, vaan mahdollinen muutos näkyy vasta vuoden 2024 alkupuolella. Työpaikkatapaturmien lukumäärä laskee hieman, mutta kuitenkin niin vähän, että ennusteen pyöristystarkkuuden rajoissa taso pysyy ennallaan.

Työpaikkatapaturmien lukumääräkehitys näyttää vakiintuvan koronapandemiaa seuranneiden nopeiden muutosten jälkeen.

Lämmin syksy vähentää liikkumistapaturmia loppuvuonna suhteessa edellisvuoteen, vaikka epävarmuus työmatkatapaturmien lukumäärässä on suurta.

Työmatkatapaturmien lukumäärässä on mm. sään vaikutuksesta suurta vuosittaista vaihtelua.

Vuonna 2023 työpaikkatapaturmien määrä laskee. Työtuntien määrä alkuvuonna 2023 nousi hieman, mutta kääntynee loppuvuonna tai vuodenvaihteen jälkeen laskuun. Tyypillisesti taajuus laskee taantumassa, mutta todennäköisesti tämä ei ehdi näkyä vuodelle 2023.

Työpaikkatapaturmien taajuus pysyy vuonna 2023 vuoden 2022 tasolla.

Ennusteen laskenta perustuu vakuutuslaitosten ilmoittamiin vahinkotietoihin vuoden alkupuolen osalta ja syyskuun alusta vuoden loppuun asti kehitys on kokonaan ennustettu.