Määräaikaiset vakuutukset TVK:n valvonnassa

Työnantaja voi ottaa vakuutuksen myös määräajaksi enintään vuoden kestävää työtä tai työkohdetta varten. Määräaikainen vakuutus päättyy ilman irtisanomista sovitun määräajan päätyttyä. Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) valvonnassa on tunnistettu määräaikaisiin vakuutuksiin liittyviä haasteita.

TVK:n valvonnan havaintojen mukaan määräaikaisia vakuutuksia saatetaan ottaa hyvin lyhyeksikin ajaksi, kuten 10 päiväksi. Usein työskentely kuitenkin jatkuu määräaikaisen vakuutuksen päättymisen jälkeenkin ilman, että vakuutussopimuksen jatkamisesta on sovittu vakuutusyhtiön kanssa. Työnantaja ei aina muista informoida vakuutusyhtiöille työn jatkumisesta silloin, kun urakka tai muu työkohteen valmistuminen venyy. Luonnollisesti ehkä juuri vakuutusasiat eivät ole ensimmäisenä mielessä, kun asiat eivät etenekään suunnitellusti.

Käytännön työssä TVK:n valvonnassa on havaittu, että vakuutuksenottaja on saattanut luulla, että mitä lyhyemmän ajan vakuutus on voimassa, sitä halvempi myös vakuutusmaksu on ja siksi pyrkinyt arvioimaan työn keston ehkä liian optimistisesti. Toisaalta joissain tilanteissa määräaikaisen vakuutuksen ottanut työnantaja on ymmärtänyt, ettei vakuutuksen voimassaoloajalla ole lainkaan merkitystä vaan ainoastaan toteutuneella palkkasummalla.

Vakuuttamisen laiminlyöntikäsittelyssä työnantajat ovat myös kertoneet, etteivät ole ymmärtäneet, että vakuutus on voimassa vain määräajan. Lisäksi työnantajat ovat esittäneet toivomuksia, että vakuutusyhtiön tulisi aktiivisesti informoida aina määräaikaisen vakuutuksen päättymisestä ja tiedustella vakuutusturvan jatkamisen tarvetta.

Edellä mainittujen tahallisten ja tahattomien laiminlyöntien ehkäisemiseksi onkin esitetty, että tulevaisuudessa vakuutussopimus voitaisiin tehdä vain jatkuvana ja työtapaturma- ja ammattitautilaista poistettaisiin määräaikaisiin vakuutuksiin liittyvät säännökset. Tahattomia laiminlyöntitilanteita ei pääsisi enää syntymään, jos työt ja urakat venyvät.

Toisaalta työnantajan tulee muistaa päättää mahdollisesti tarpeettomaksi jäänyt jatkuva vakuutus. Vakuutuksen päättäminen on toki helpompi muistaa koska viimeistään vakuutusmaksun erääntyessä asiaan todennäköisesti muistetaan reagoida.