Asiantuntija pohtii: Mikä ihmeen Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan päätoimiala "N"?

Työtapaturmatilastoja käsittelevissä analyysijulkaisuissa usein, ihan aiheesta, nousee esiin Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan päätoimiala. Luokituksessa käytetty nimi on mielestäni tosi huono kuvaamaan sen tarkempaa sisältöä nimenomaan työtapaturmien määrän ja taajuuksien tarkastelussa. Tässä kirjoituksessa pureudutaan siihen siksi astetta syvemmälle! Mitä kaikkea se päätoimiala sisältääkään.

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan päätoimiala "N" on sisällöltään jakautunut keskenään hyvin erilaisiin alatoimialoihin. Ne myös eroavat töiden ominaispiirteiltään keskenään ja niissä sattuvat työpaikkatapaturmat ovat profiililtaan hyvin erilaisia ja taajuustasot myös. Samalle toimialalle tilastoituu sekä esim. toimistotyövaltaista työvoiman välitystä ja matkatoimistoalaa että hyvinkin fyysisiä vuokratöitä, kiinteistön- ja maisemanhoitoa ja yksityistä turvallisuusalaa. Taajuustarkastelussa keskiarvoistavaa on, kun toimistotöiden puolelta tilastoituu paljon tehtyjä työtunteja ja samalla verraten vähän tapaturmia ja toisaalta esim. vuokratyöstä korkeat työpaikkatapaturmien taajuudet. Sama "ongelma" tai "ominaisuus" on taajuuslaskennassa vielä alitoimialan Työllistämistoiminta sisälläkin!

Päätoimialalla työpaikkatapaturmien lukumäärissä alatoimialoilla on eri lukumäärätasot

Kun työpaikkatapaturmien lukumäärät suhteutetaan tehtyihin työtunteihin, eli lasketaan niistä työpaikkatapaturmien taajuudet, ovat toimialat keskenään samalla lailla erilaisia.

Samalla päätoimialalla on sekä korkean että verraten matalan taajuuden toimialoja.
Kaikkien toimialojen keskiarvotaajuus on viimevuosina ollut noin 25-26 ja Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan päätoimialan toimialoilla on tätä selvästi matalampia ja korkeampia taajuuksia.

Päätoimiala on myös suhdanneherkkä, johtuen osin siitä, että erityisesti vuokratyö on joustava talouden suhdannekäänteissä. Työtuntien määrät heiluvat siis päätoimialatasolla verraten paljon. Myös koronakriisi on osaltaan aiheuttanut muutoksia muuten suhteellisen vakaasti kertyviin tilastoaineistoihin, esimerkiksi siivouksen merkitys korostui pandemian hallinnan myötä.

Pandemian vaikutus ja talouden suhdanteet vaikuttavat viime vuosina tehdyn työn määrään.
Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan päätoimialalla on työn määrässä ollut suurta vaihtelua.

Ja kuten alussa mainittiin, myös töiden sisällöt ja työpaikkatapaturmien jakaumat ovat tosi erilaisia päätoimialan sisällä.

Päätoimialan töiden erilaisuus näkyy työpaikkatapaturmien jakaumissa selvästi
Päätoimialan työpaikkatapaturmien jakaumat huomiovärillä korostettuna näyttävät keskinäisiä eroja, kuvassa Poikkeama-muuttujan osalta (väritys: suuri osuus punaisempi, pieni vihreämpänä)

Lyhyesti kirjoittajasta

Janne Sysi-Aho työskentelee TVK:ssa tietokanta-analyytikkona. Työturvallisuustutkijan taustalla työtapaturmatilastot ovat olleet keskeisenä aineistona vuodesta 2007.

Erityiskiitokset graafien työstämisestä ja hionnasta TVK:n viestintään Sanna Holmkvistille!