Teollisuuden työpaikkatapaturmien lukumäärä ja taajuus ennätysalhainen 2022

Teollisuuden päätoimialalla sattui vuonna 2022 palkansaajille yhteensä 13355 työpaikkatapaturmaa. Määrä laski edellisvuodesta 2,4 %. Teollisuuden työpaikkatapaturmien taajuus on jo laskenut samaan tasoon kuin kaikkien toimialojen kokonaistaajuus.

Analyysissä tarkastellaan teollisuuden päätoimialan ja tarkempien teollisten toimialojen työpaikkatapaturmien lukumäärä- ja taajuuskehitystä ja näiden työpaikkatapaturmien jakaumia. Työpaikkatapaturmien lukumäärä on teollisuuden päätoimialalla laskenut voimakkaasti jo pitkään.

Teollisuuden päätoimialalla sattui vuonna 2022 palkansaajille yhteensä 13355 työpaikkatapaturmaa. Määrä laski edellisvuodesta 2,4 %. Itsensä vapaaehtoisesti vakuuttaneille teollisuusyrittäjille sattui vuonna 2022 yhteensä 370 työpaikkatapaturmaa. Vuonna 2021 vastaava lukumäärä oli 408.

Teollisuuden päätoimialalla palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus vuonna 2022 oli 26,2 työpaikkatapaturmaa per miljoona tehtyä työtuntia. Vuoden 2021 taajuustaso oli 27,7. Kaikkien toimialojen työpaikkatapaturmien taajuustaso vuonna 2022 oli 26,3. Teollisilla toimialoilla korkein taajuus vuonna 2022 oli sahatavaran ja puu- ja korkkituotteiden valmistamisessa 44,7.

Teollisuudessa yleisimpiä ovat sormitapaturmat

Teollisten toimialojen työpaikkatapaturmista vuonna 2022 sormivammojen osuus oli 27 %, käden alueen ja ranteen 12 %, kyynärvarren, kyynärpään, olkavarren ja olkapään osuus yhteensä 8 % ja silmävammojen 12 %. Sormitapaturmista 43 % sattui esineiden käsittelyn yhteydessä, 24 % käsikäyttöisillä työkaluilla työskenneltäessä ja 12 % konetta käyttäessä.

Vahingoittumista edeltävä työsuoritus oli yleisimmin esineiden käsitteleminen (28 %), henkilön liikkuminen (22 %) tai käsikäyttöisillä työkaluilla työskenteleminen (17 %).

Lue koko analyysi graafeineen tämän julkaisun liitteestä.

Teollisuudessa eniten työpaikkatapaturmia sattuu esineiden käsittelyn (28 %) ja henkilön liikkumisen (22 %) yhteydessä.
Kuva: Palkansaajien työpaikkatapaturmat teollisuudessa v.2022 työsuorituksen mukaan.