Tamla 1.2.2023 Kysymys on myötävaikutusvähennyksen suuruudesta

Asiassa on kyse myötävaikutusvähennyksen suuruudesta. Vakuutuslaitos on tehnyt päivärahaan 50 %:n myötävaikutusvähennyksen päihtymyksen/törkeän huolimattomuuden johdosta. Muutoksenhakulautakunta valituksen enemmälti hyläten muutti valituksenalaista päätöstä ja katsoi kohtuulliseksi myötävaikutusvähennykseksi 30 %. Tamla 1.2.2023 –3755/2021. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 6-4. Vakuutusoikeus hylkäsi vakuutuslaitoksen valituksen. Vakuutusoikeuden ratkaisu on äänestysratkaisu 4-1.

A:lle on sattunut tapaturma, kun hän on kuljettanut moottoripyörää vastaan tulevalle liikenteelle tarkoitetulla ajokaistalla. A:n menettelyn seurauksena hän on moottoripyörällä törmännyt vastaan tulleeseen henkilöautoon. A on lentänyt kymmenien metrien matkan tienpientareelle. Hänellä on todettu päivystyksessä kuvatussa trauma-CT:ssä lukuisat vammalöydökset: lantion murtuma, reiden avomurtuma ja olecranonin murtuma.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 61 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan päivärahasta tehtävän vähennyksen edellytyksenä on, että vahinkotapahtuman pääasiallisena syynä on ollut vahingoittuneen muu menettely, jossa on ollut kysymys törkeästä huolimattomuudesta tai rikollisesta toiminnasta.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:n menettelyssä tilanteessa on ollut kysymys lainkohdassa tarkoitetusta muusta menettelystä, jossa on ollut kysymys törkeästä huolimattomuudesta tai rikollisesta toiminnasta. Vahinkotapahtuman pääasiallisena syynä on ollut A:n toiminta eli vastaantulijoiden kaistalla ajaminen. Näin ollen vakuutuslaitos on voinut tehdä myötävaikutusvähennyksen A:n päivärahaan. Ottaen huomioon A:lle aiheutuneiden vammojen monilukuisuuden ja vakavuuden muutoksenhakulautakunta piti kohtuullisena 30 %:n myötävaikutusvähennystä vakuutuslaitoksen päätöksillään tekemän 50 %:n sijaan.

Äänestysratkaisu 6-4. Eriävän mielipiteen jättäneet puheenjohtaja ja jäsenet olisivat hylänneet valituksen. Vahingoittunut on törkeällä huolimattomuudella olennaisesti myötävaikuttanut vahingon aiheutumiseen ajamalla moottoripyörällä väärällä kaistalla, esitutkintapöytäkirjan mukaan ”oikaissut käytännössä sokkona vastaantulevien puolta käyttäen mäennyppylän yli”. Työtapaturma- ja ammattitautilain 61 § 2 momentin mukaan ”vähennyksen suuruutta arvioitaessa otetaan huomioon, onko vähennystä pidettävä kohtuullisena ottaen huomioon vahingoittuneelle aiheutuneen vamman tai sairauden laatu ja muu erityisen painava syy. Vähennys on enintään puolet päivärahan määrästä.” Eriävän mielipiteen jättäneet katsoivat, ettei asiassa ei ole ilmennyt erityisen painavia syitä kohtuullistaa vähennyksen määrää, jolloin päivärahasta on vähennettävä puolet. Esitetyn selvityksen perusteella aiheutuneita vammoja ei voida pitää laadultaan niin vakavina, että kohtuullistamiseen olisi erityisen painava syy.

Tamla 1.2.2023 Kysymys on myötävaikutusvähennyksen suuruudesta(Avaa uuden ikkunan)