Rakentamisen toimialalla työpaikkatapaturmien taajuus nousi kun tehtyjen työtuntien määrä laski

Rakentamisen päätoimialalla sattui vuonna 2022 palkansaajille yhteensä 13 120 työpaikkatapaturmaa. Määrä laski edellisvuodesta 1,2 %, mutta tapaturmataajuus nousi silti työtuntien vähennyttyä vahinkoja enemmän. Lisäksi työmailla sattui edellisvuotta enemmän työpaikkatapaturmia muiden alojen työntekijöille, esimerkiksi vuokratyöntekijöille.

Analyysissä tarkastellaan rakentamisen päätoimialan työpaikkatapaturmien lukumäärä- ja taajuuskehitystä, näiden työpaikkatapaturmien jakaumia sekä työmailla muiden alojen työntekijöille sattuneita työpaikkatapaturmia. Tarkastelujakso on tavanomaista pidempi, jotta toimialalle luonteenpiirteinen suhdannevaihtelu ja pitkään jatkunut työtapaturmien määrän ja taajuuden laskeva kehitys tulee näkyviin.

Rakentamisen toimialan työpaikkatapaturmissa loukkaantuvat yleisimmin raajat.
Rakentamisen toimialan palkansaajien työpaikkatapaturmissa loukkaantuneiden kehonosien jakauma vuonna 2022.

Vuonna 2022 muille kuin rakennusalan palkansaajille sattui erilaisissa työmaaympäristöissä 4 652 työpaikkatapaturmaa, mikä oli 7,3 % enemmän kuin vuonna 2021. Näistä 36 % oli vuokratyöntekijöille sattuneita työpaikkatapaturmia.

Rakennusalan työpaikkatapaturmissa on muutamia usein toistuviatapahtumaketjuja.
Rakennusalan työpaikkatapaturmissa yleisimmät tapaturmamekanismit eri muuttujien välillä erottuvat selvästi.

Vuonna 2022 rakentamisen päätoimialan palkansaajien työpaikkatapaturmista 25 % oli kaatumisia ja putoamisia, vuotta aiemmin vastaava osuus oli 23 %. Vuoden 2022 aineistosta saadaan putoamiset ja kaatumiset eroteltua aiempaa tarkemmin toisistaan. Putoamisten osuus rakentamisen päätoimialan työpaikkatapaturmista oli noin 5 %.

Katso video putoamistapaturmista! Millä aloilla putoamistapaturmia sattuu ja millaisia ne yleensä ovat? Marja Kaari ja Janne Sysi-Aho Tapaturmavakuutuskeskuksesta keskustelevat aiheesta lyhyellä videolla.