Työtapaturmien määrä nousi vuonna 2022

Vuonna 2022 sattui yhteensä 114 600 palkansaajien työtapaturmaa, joista 92 000 oli työpaikkatapaturmia ja 22 600 työmatkatapaturmia. Työpaikkatapaturmien lukumäärä nousi edellisestä vuodesta 1,6 % ja työmatkatapaturmien jopa 23,5 %. Työmatkatapaturmien lukumäärät ovat vaihdelleet merkittävästi viimeisten vuosien aikana lähinnä koronapandemiaan liittyneiden sulkutoimien ja sääolosuhteiden vuoksi. Viime vuoden kasvuun vaikuttivat kevään ja loppuvuoden liukkaat olosuhteet sekä työntekijöiden paluu koronavuosien jälkeen etätöistä takaisin työpaikoille.

Työtapaturmien lukumäärä näyttää nousseen enemmän kuin vielä 2022 syksyllä ennustettiin. Palkansaajien työpaikkatapaturmien määrä nousi edellisvuoteen verrattuna 1,6 % ja työmatkatapaturmien lukumäärä jopa 23,5 %. Työpaikkatapaturmien taajuus eli korvattujen vahinkojen lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden pysyi sen sijaan samana (26) kuin vuonna 2021.

Työtapaturmien määrä nousi 2022 edellisvuodesta, taajuus sensijaan pysyi edellisvuoden tasolla.

Vuonna 2022 palkansaajille sattui 92 000 työpaikkatapaturmaa, kun vuotta aiemmin niitä sattui 90 587. Työmatkatapaturmia palkansaajille sattui 22 600, eli yli 4 000 tapausta enemmän kuin edellisvuonna. Työmatkatapaturmien määrä nousi huomattavasti, sillä runsaslumisen talven jäljiltä kevät oli liukas. Suuri osa työntekijöistä liikkui aiempaa vuotta enemmän työpaikoille, kun koronarajoituksia purettiin ja etätyösuosituksia kevennettiin. Palkansaajien työmatkatapaturmien määrä oli vuonna 2022 koronapandemiaa edeltävällä tasolla.

Useilla toimialoilla työtapaturmien lukumäärät laskivat tai pysyivät edellisen vuoden tasolla. Kuljetuksen ja varastoinnin sekä hallinto- ja tukipalveluiden toimialoilla työtapaturmien määrät sen sijaan nousivat, mikä selittää myös työtapaturmien kokonaislukumäärän kasvua viime vuonna. Taajuudet nousivat edellisvuodesta erityisesti rakentamisen sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla, sekä myös hallinto- ja tukipalvelutoimialalla.

Lue koko analyysi graafeineen tämän julkaisun liitteestä.

Katso video putoamistapaturmista! Millä aloilla putoamistapaturmia sattuu ja millaisia ne yleensä ovat? Marja Kaari ja Janne Sysi-Aho Tapaturmavakuutuskeskuksesta keskustelevat aiheesta lyhyellä videolla

.