Työpaikkatapaturmien taajuus on korkein 10–49 työntekijän yrityksissä

Työpaikkatapaturmien taajuus on keskimäärin korkein 10–49 työntekijän pienyrityksissä ja alhaisin suuryrityksissä tai mikroyrityksissä. Toimialojen välillä on eroja; esimerkiksi rakentamisen päätoimialalla suuryritysten taajuustaso on paljon matalampi kuin pienemmissä yrityksissä, teollisuudessa taajuus laskee yrityskoon kasvaessa ja kaupan alalla muuten vakaa taajuustaso puolestaan nousee suuryrityksissä.

Analyysissä tarkastellaan yksityisen sektorin työpaikkatapaturmataajuuksia yrityskokoluokittain. Mukana taajuuslaskennassa ovat y-tunnustuksellisten yritysten palkansaajien työpaikkatapaturmat ilman vuokratyötä.

Taajuus on keskimäärin korkein pienyrityksissä, eli 10–49 työntekijän yrityksissä. Vuonna 2021 mikroyrityksissä palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus oli 35 (vuonna 2019 vastaava oli 34), pienyrityksissä 41 (vuonna 2019 oli 41), keskisuurissa yrityksissä 39 (sama vuonna 2019) ja suuryrityksissä ja kunnissa 30 (vuonna 2019 oli 31) työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Vuosi 2020 oli monessa suhteessa poikkeusvuosi, muun muassa koronarajoitusten vuoksi.

Rakentamisen päätoimialalla taajuudet ovat selvästi korkeimpia pienyrityksissä ja keskisuurissa yrityksissä, alhaisin puolestaan suuryrityksissä. Teollisuusyrityksissä taajuus on korkein mikroyrityksissä ja laskee yrityskoon kasvaessa. Kuljetuksen ja varastoinnin sekä majoitus- ja ravitsemustoimialan osalta taajuus nousee korkeimmaksi keskisuurissa yrityksissä. Alkutuotannon päätoimialalla korkein taajuus on pienyrityksissä. Kaupan päätoimialalla taajuus näyttää olevan vakaa mikroyrityksissä, pienyrityksissä ja keskisuurissa yrityksissä, mutta nousee suuryrityksissä. Yksityisen terveys- ja sosiaalipalvelualan työpaikkatapaturmien taajuudet ovat korkeimpia keskisuurissa yrityksissä ja alhaisimpia suuryrityksissä ja mikroyrityksissä.

Tulokset ovat suuntaa antavia aineistojen yhteensovituksen epätarkkuudesta johtuen. Aineistosta ja taajuuksien laskentaan liittyvistä haasteista kerrotaan tarkemmin analyysin lopussa.

Lue koko analyysi graafeineen tämän julkaisun liitteestä.