Analyysi kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat 2022

Ennakkotietojen mukaan Suomessa sattui vuonna 2022 yhteensä 24 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa. Tapausten lukumäärä lähes tuplaantui edellisvuoteen verrattuna

Ennakkotiedon mukaan vuonna 2022 sattuneissa kuolemaan johtaneissa työpaikkatapaturmissa kuoli 22 palkansaajaa ja 2 yrittäjää. Kahdessa onnettomuudessa loukkaantui vakavasti myös toinen palkansaaja. Kuolleista 23 oli miehiä ja yksi nainen. Kahdessa (2) tapauksessa kuollut oli ulkomaan kansalainen. Onnettomuuksista kuusitoista (16) sattui alkuviikosta maanantain ja keskiviikon välisenä aikana. Yksi (1) sattui viikonloppuna.

Merkittävä osa työpaikkakuolemista sattui kuljetusalalla

Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla toimivien yritysten työntekijöille ja yrittäjille sattui vuonna 2022 yhteensä yhdeksän (9) kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa, joista kaksi (2) sattui yrittäjille. Rakentamisen toimialalla toimivien yritysten työntekijöille sattui viisi (5) ja julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen toimialalla toimiville kolme (3) kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa.

Lue koko analyysi tämän julkaisun liitteestä.