Haittarahan kertakorvaus 2021

Haittaraha kertasuorituksena 2021, voimassa olevien laskuperusteiden mukaisena (1.1.2021 ja sen jälkeen sattuneet vahinkotapahtumat). Haittarahan kertakorvaustaulukko. Haittarahataulukko.