Tapaturmavakuutuskeskus

Etuudet

Työtapaturma ja ammattitaudista maksetaan työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädettyjä korvauksia.

Työtapaturma ja ammattitaudista maksettavat korvaukset ovat ensisijaisia muuhun lakisääteiseen turvaan nähden.

Valitse näytettävät julkaisut alla olevien aihepiirien mukaan.

Haittaraha kertakorvauksena 2022 voimassa olevien sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (518/2022) määriteltyjen laskuperusteiden mukaisena. Haittarahan kertakorvaustaulukko. Haittarahataulukko.

Haittaraha kertasuorituksena 2016, voimassa olevien laskuperusteiden mukaisena (1.1.2016 ja sen jälkeen sattuneet vahinkotapahtumat). Haittarahan kertakorvaustaulukko. Haittarahataulukko.

Haittaraha kertasuorituksena 2017, voimassa olevien laskuperusteiden mukaisena (1.1.2016 ja sen jälkeen sattuneet vahinkotapahtumat). Haittarahan kertakorvaustaulukko. Haittarahataulukko.

Haittaraha kertasuorituksena 2018, voimassa olevien laskuperusteiden mukaisena (1.1.2016 ja sen jälkeen sattuneet vahinkotapahtumat). Haittarahan kertakorvaustaulukko. Haittarahataulukko.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) n:o 883/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta ns. EU sosiaaliturvan koordinaation perusasetus (PA) 883/2004 Työtapaturma- ammattitautietuudet (2 luku, artiklat 36 -41)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) n:o 987/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) n:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä ns. EU sosiaaliturvan koordinaation perusasetuksen täytäntöönpanoasetus (TPA) 987/2009 Työtapaturma- ja ammattitautietuudet (II luku, artiklat 33-41, joissa viittaus artikloihin 24-27)