Tapaturmavakuutuskeskus

Etuudet

Työtapaturma ja ammattitaudista maksetaan työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädettyjä korvauksia.

Työtapaturma ja ammattitaudista maksettavat korvaukset ovat ensisijaisia muuhun lakisääteiseen turvaan nähden.

Valitse näytettävät julkaisut alla olevien aihepiirien mukaan.

Haittaraha kertakorvauksena 2023 voimassa olevien sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (518/2022) määriteltyjen laskuperusteiden mukaisena. Haittarahan kertakorvaustaulukko. Haittarahataulukko.

Haittaraha kertakorvauksena 2022 voimassa olevien sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (518/2022) määriteltyjen laskuperusteiden mukaisena. Haittarahan kertakorvaustaulukko. Haittarahataulukko.

Haittaraha kertasuorituksena 2016, voimassa olevien laskuperusteiden mukaisena (1.1.2016 ja sen jälkeen sattuneet vahinkotapahtumat). Haittarahan kertakorvaustaulukko. Haittarahataulukko.

Haittaraha kertasuorituksena 2017, voimassa olevien laskuperusteiden mukaisena (1.1.2016 ja sen jälkeen sattuneet vahinkotapahtumat). Haittarahan kertakorvaustaulukko. Haittarahataulukko.

Haittaraha kertasuorituksena 2018, voimassa olevien laskuperusteiden mukaisena (1.1.2016 ja sen jälkeen sattuneet vahinkotapahtumat). Haittarahan kertakorvaustaulukko. Haittarahataulukko.

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut euromäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Ne tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä. Sosiaali- ja terveysministeriö on 21.10.2021 vahvistanut vuoden 2022 palkkakertoimeksi 1,501 ja työeläkeindeksiksi 2691.

Haittaraha kertasuorituksena 2021, voimassa olevien laskuperusteiden mukaisena (1.1.2021 ja sen jälkeen sattuneet vahinkotapahtumat). Haittarahan kertakorvaustaulukko. Haittarahataulukko.

Haittaraha kertasuorituksena 2020, voimassa olevien laskuperusteiden mukaisena (1.1.2020 ja sen jälkeen sattuneet vahinkotapahtumat). Haittarahan kertakorvaustaulukko. Haittarahataulukko.

Tamla 10.10.2019 – 1615/2018. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 7-3 siltä osin, voidaanko soveltaa haittaluokituksen arpia koskevaa 13.2 kohtaa sekä esittelijän eriävä mielipide. Äänestysratkaisu 6-4 siltä osin, onko A:n sormiamputaatiovammoista aiheutunut haittaluokituksen arpia koskevaa 13.2 kohtaa sovellettaessa vähintään haittaluokan 1 suuruiseksi arvioitava haitta.