Haittarahan kertakorvaus 2020

Haittaraha kertasuorituksena 2020, voimassa olevien laskuperusteiden mukaisena (1.1.2020 ja sen jälkeen sattuneet vahinkotapahtumat). Haittarahan kertakorvaustaulukko. Haittarahataulukko.