Päivärahasta tehtävä vähennys on 4,40 % vuonna 2023, 7.12.2022

Vähennys tehdään myös työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen kuntoutusrahaan, joka maksetaan päivärahan suuruisena.

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta päivärahasta vähennetään 60 prosenttia sairausvakuutuksen päivärahamaksun, työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun yhteismäärästä, josta on vähennetty 2,68 prosenttiyksikköä. (TyTAL 62 §)

Vuonna 2023 sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 1,36 %, työntekijän työeläkevakuutusmaksu 7,15 % ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 1,50 %.