Ennuste: Työpaikkatapaturmien kokonaismäärä ja -taajuus pysyy vuonna 2022 vuoden 2021 tasolla

Palkansaajille sattuu vuonna 2022 noin 108 000 työtapaturmaa. Näistä 89 000 sattuu työtehtävissä ja 19 000 kodin ja työpaikan välisillä matkoilla. Työpaikkatapaturmien taajuus asettunee noin 26:n tuntumaan.

Työtapaturmien lukumäärät seuraavat talouskehitystä. Toimialoittain muutokset ovat olleet erisuuntaisia ja taantuman mahdollisuus on tunnistettu monissa talousennusteissa. Sääolosuhteet määrittävät hyvin merkittävästi työtapaturmien lukumäärän kehittymistä erityisesti työmatkatapaturmien osalta. Työmatkatapaturmien lukumäärää osaltaan nostaa runsaslumisen edellistalven sulamisvaiheen liukkaat kelit keväällä 2022 ja työntekijöiden lisääntynyt liikkuminen työpaikoille etätyösuositusten päättymisen jälkeen.

Ennusteemme mukaan työpaikkatapaturmien taajuudeksi saadaan kuluvan vuoden osalta 26 työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden, eli taajuus pysyy viime vuoden tasolla. Muutosprosentit ovat vielä nyt pieniä. Kova inflaatio, rakennemuutoksen eteneminen ja työturvallisuuden kehitys tulevat kuitenkin painamaan työtapaturmien määrät ja taajuuden laskuun jo vuonna 2023.

Ennusteen laskenta perustuu vakuutuslaitosten ilmoittamiin vahinkotietoihin vuoden alkupuolen osalta ja syyskuun alusta vuoden loppuun asti kehitys on kokonaan ennustettu.

Kuuntele myös podcast-jakso aiheesta: