Yksityisten sosiaalialan laitospalveluiden palkansaajien työtapaturmien lukumäärä ja taajuus nousevat jyrkästi edelleen vuonna 2021

Yksityisellä terveys- ja sosiaalipalvelualalla sattui palkansaajille vuonna 2021 yhteensä 6 155 työpaikkatapaturmaa. Työpaikkatapaturmien määrä ja taajuus nousee jyrkästi yksityisissä sosiaalialan laitospalveluissa.

Tässä analyysissä tarkastellaan kuntasektorin ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelualojen työpaikkatapaturmia. Kuntasektorin työtapaturmamäärien ohessa tarkastellaan myös oppilaille sattuneita työpaikkatapaturmia sekä seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhteisöjen palkansaajien työpaikkatapaturmia.

Vuonna 2021 sattui yhteensä 18 309 palkansaajien työpaikkatapaturmaa kuntasektorilla, joka on noin 4,8 % enemmän kuin vuonna 2020, mutta toisaalta yhä 11,4 % vähemmän kuin vuonna 2019.

Yksityinen terveys- ja sosiaalipalveluala jakautuu yksityiseen sosiaalihuollon laitospalveluun, yksityiseen sosiaalihuollon avopalveluun ja yksityiseen terveyspalveluun.

Työpaikkatapaturmien lukumäärä kasvoi eniten yksityisissä sosiaalihuollon laitospalveluissa, missä sattui viime vuonna yhteensä 3 342 työpaikkatapaturmaa. Tämä on noin 8 % enemmän kuin vuonna 2020.

Yksityisissä sosiaalihuollon avopalveluissa sattui 1 474 ja yksityisissä terveyspalveluissa 1 339 työpaikkatapaturmaa.

Työpaikkatapaturmataajuus nousee jyrkästi sosiaalihuollon laitospalveluissa

Työpaikkatapaturmien taajuus suhteuttaa sattuneiden työpaikkatapaturmien lukumäärän tehtyihin työtunteihin ja kuvaa tapaturmien lukumäärää tarkemmin työpaikkatapaturmien määrän kehittymistä.

Yksityisien terveyspalveluiden töiden tapaturmataajuus oli 23,7 työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden ja sosiaalihuollon avopalveluiden töissä 29 työpaikkatapaturmaa miljoona työtuntia kohden. Molempien toimialojen taajuudet laskivat edellisestä vuodesta.

Sen sijaan työpaikkatapaturmataajuus nousi jyrkästi yksityisissä sosiaalihuollon laitospalveluissa, joissa taajuus oli viime vuonna 46 työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden.

Kolmasosa työpaikkatapaturmista sosiaalihuollon laitospalveluissa aiheutuu väkivaltatilanteista

Noin kolmasosa yksityisien sosiaalihuollon laitospalveluiden työpaikkatapaturmista aiheutuu väkivallasta tai toisen ihmisen aiheuttamasta vahingoittumisesta. Tämä on huomattavasti enemmän kuin keskimäärin eri aloilla tai esimerkiksi palveluammateissa, missä väkivallasta johtuvia työpaikkatapaturmia on alle 5 prosenttia.

Analyysin kirjoittajan ajatuksia analyysin tiimoilta Asiantuntija pohtii -kirjoituksessa tarkemmin(Avaa uuden ikkunan)

Kuuntele myös aiheeseen liittyvä Tutka-aseman podcast-jakso: Turvallisuus kuntien ja yksityisten terveys- ja sosiaalian töissä.