Väliaikaisesti tuettujen raskaiden työstettävien kappaleiden aiheuttamat työpaikkakuolemantapaukset (teematutkinta)

Lyhytkestoinen työskentely varmistamattoman tai epävakaasti tuetun kappaleen tai taakan alla on yhteistä TOT-teematutkintaan otetuille tapaturmille. Moni näistä työpaikkatapaturmista on sattunut tilapäisessä työskentelypaikassa. Useissa työvaiheissa on tarpeen nostaa tai kääntää kappale, jotta työvaihe on mahdollinen. Kappaleiden, osien ja työkalujen epäsymmetrisyys vaikeuttaa vakauden ja tasapainoaseman arviointia. Kappaleissa ei ole ollut erityistä väliaikaistuennan kiinnityskohtaa tai korvaketta, jollainen on tyypillistä esimerkiksi rakennuselementeille.