Ammattiurheilijoiden vakuutustilasto

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) urheilijavakuutusrekisterin mukaan vuonna 2022 päättyneillä pelikausilla oli yhteensä 1262 urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) perusteella vakuutettua urheilijaa.

Eniten vakuutettuja oli jääkiekossa, jossa oli vakuutettuna yhteensä 656 urheilijaa vuonna 2022 päättyneellä pelikaudella. Seuraavaksi eniten vakuutettuja oli jalkapallossa, 328 urheilijaa, ja koripallossa 104 urheilijaa.

Tapaturmavakuutuskeskus saa tiedot ylläpitämäänsä urheilijavakuutusrekisteriin vahinkovakuutusyhtiöiltä, joilla on valikoimissaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaisia vakuutuksia. Vakuutusyhtiöt ovat myös kyseisen lain mukaan velvollisia toimittamaan tiedot vakuutuksenottajista, vakuutuksista ja vakuutusten perusteella korvatuista vahingoista ja niistä maksetuista korvauksista TVK:n tilastorekisteriin.

Taulukossa kuvataan TVK:n urheilijavakuutusrekisterin mukaisia yllä mainitun lain perusteella vakuutettujen urheilijoiden lukumääriä eri vuosina. Taulukon vuosi tarkoittaa kyseisenä vuonna päättynyttä pelikautta. Eri urheilulajien pelikausi sijoittuu eri kohtaan kalenterivuotta.
UrheilulajiPelikausi20222021202020192018
Jääkiekko1.5.–30.4.656626630619622
Jalkapallo1.1.–31.12.328328307306294
Koripallo1.7.–30.6.1041011097593
Pesäpallo1.10.–30.9.10787937689
Lentopallo1.7.–30.6.3426344033
Muut joukkuelajit ja yksilölajitvaihtelee urheilulajin mukaan332510101
Yhteensä12621193118311261132

Taulukoiduissa vakuutettujen lukumäärissä on mukana myös vapaaehtoisesti urheilijalain mukaisella vakuutuksella vakuutettuja pelaajia, sillä osa urheiluseuroista on vakuuttanut myös pelaajia, joille vakuutusturva lain perusteella ei ole pakollinen, ja vastaavasti vakuutusyhtiö on myöntänyt kyseisille urheilijoille saman sisältöisen vakuutusturvan kuin laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta määrittelee.

Vakuuttamisvelvollisuus määräytyy urheilijan pääasiallisesti Suomessa harjoitetusta urheilusta pelikaudessa tai vuoden pituisen ajanjakson aikana saaman veronalaisen palkan perusteella. Mikäli kyseinen palkka ylittää laissa mainitun tulorajan, on urheiluseuran tai muun urheilutoimintaa harjoittavan yhteisön järjestettävä urheilijalle vakuutuksella lain mukainen turva. Tuloraja on laissa vuoden 2009 tasossa 9 600 euroa, ja se tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella. Vuonna 2022 vakuuttamisvelvollisuuden tuloraja urheilijavakuutuksessa oli 12 090 euroa. Yksilöurheilijat ovat vastaavasti oikeutettuja saamaan itselleen laissa mainitun turvan vapaaehtoisella vakuutuksella.

Urheilijan tapaturma- ja eläketurvalain mukaiset euromäärät

Ammattiurheilijoiden vahinkotilasto

Julkaistu
Kieli

Suomi

Aineiston luokittelutiedot
  • Tilastot
  • Ammattiurheilijoiden tilasto
Jaa linkki