Ohjeet ja koulutusmateriaalit

Tilastojen ja onnettomuuksien tutkinnan sekä niihin perustuvien analyysien ja raporttien lisäksi TVK tuottaa myös käytännönläheisiä ohjeita ja koulutusmateriaalia erilaisiin työturvallisuuden asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimivien ammattilaisten tarpeisiin. Tarjolla on sekä perinteisessä vihkomuodossa julkaistuja oppaita että koulutukseen suunnattuja videoita ja animaatioita.

   Animaatiossa esitetään käsikäyttöisten työkalujen käytössä sattuneita työtapaturmia, sekä annetaan suosituksia vastaavien vahinkojen ehkäisemiseksi. Animaatioiden tiedot perustuvat TOT-tutkintaan ja TVK:n vahinkoaineistoon.

   Kiinteistönhoidon ja siivouspalveluiden toimialoilla sattuu Suomessa yhteensä vajaat 3000 työpaikkatapaturmaa vuodessa. Marja Kaari ja Janne Sysi-Aho Tapaturmavakuutuskeskuksesta keskustelevat videolla siitä, millaisia työtapaturmia näillä aloilla sattuu, mikä on liikkumistapaturmien osuus ja millainen näiden alojen tapaturmakehitys on viime vuosina ollut.

   Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) tekee teematutkinnan vuonna 2023 sattuvista työkuolemista. TVK:n Otto Veijola ja OTKES:en Kai Valonen käyvät videolla läpi ajankohtaiset asiat tutkintaan liittyen.

   Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana työtapaturmien vakavuuksissa on tapahtunut hyvä kehitys. Vakavia, yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johtaneita työtapaturmia sattuu aiempaa vähemmän ja yhä useampi työtapaturma aiheuttaa vain lyhyen työkyvyttömyyden. Millaisia ovat vakavat työtapaturmat ja mistä hyvä kehitys johtuu? Marja Kaari ja Janne Sysi-Aho Tapaturmavakuutuskeskuksesta keskustelevat aiheesta lyhyellä videolla.

   ”Nuorena työntekijänä luodaan perusta työturvallisuusasenteelle ja turvallisuuskulttuurille koko työuran ajaksi. Siksi nuorten perehdyttämiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.”

   Video: Putoamistapaturmat

   Julkaistu

   Suomessa sattuu vuosittain yli 3000 putoamiseksi luokiteltua työtapaturmaa. Millä aloilla putoamistapaturmia sattuu ja millaisia ne yleensä ovat? Marja Kaari ja Janne Sysi-Aho Tapaturmavakuutuskeskuksesta keskustelevat aiheesta lyhyellä videolla.

   Animaatiossa kerrotaan työtapaturmien taloudellisista vaikutuksista. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattavien kulujen lisäksi työpaikalle syntyy työtapaturmista monenlaista muuta haittaa, kuten häiriötä, lisätyötä, viivästyksiä ja mainehaittaa. Työtapaturmien taloudellisia vaikutuksia esitetään kahden esimerkkitapauksen avulla: putoamisen aiheuttama ja päähän putoavan painavan esineen aiheuttama työtapaturma. Animaatio on tuotettu yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa.

   TOT-tutkintaprosessi

   Julkaistu

   Työpaikkaonnettomuuksien tutkinnan eli TOT-tutkinnan tarkoituksena on työtapaturmien ja ammattitautien torjunnan ja niiden tutkinnan tehostaminen. Tähän pyritään selvittämällä vahinkoihin ja niiden seurausten suuruuteen johtaneet tapahtumat ja syytekijät sekä esittämällä niihin perustuvia suosituksia työturvallisuuden kehittämiseksi. Kehittämissuosituksia esitetään sekä työympäristöön ja ihmisten toimintaan liittyvien välittömien, että organisaatioiden toimintaan liittyvien välillisten tekijöiden osalta.

   TOT-tutkintamenetelmä

   Julkaistu

   TOT-tutkinnoissa noudatetaan johtokunnan hyväksymää tutkintamenetelmää. Tutkintamenetelmän avulla pyritään systemaattisesti selvittämään onnettomuuteen johtaneita syytekijöitä ja antamaan suosituksia vastaavien tapausten ehkäisemiseksi.