Tapaturmavakuutuskeskus

Ohjeet ja koulutusmateriaalit

Tilastojen ja onnettomuuksien tutkinnan sekä niihin perustuvien analyysien ja raporttien lisäksi TVK tuottaa myös käytännönläheisiä ohjeita ja koulutusmateriaalia erilaisiin työturvallisuuden asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimivien ammattilaisten tarpeisiin. Tarjolla on sekä perinteisessä vihkomuodossa julkaistuja oppaita että koulutukseen suunnattuja videoita ja animaatioita.

”Nuorena työntekijänä luodaan perusta työturvallisuusasenteelle ja turvallisuuskulttuurille koko työuran ajaksi. Siksi nuorten perehdyttämiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.”

Video: Putoamistapaturmat

Julkaistu

Suomessa sattuu vuosittain yli 3000 putoamiseksi luokiteltua työtapaturmaa. Millä aloilla putoamistapaturmia sattuu ja millaisia ne yleensä ovat? Marja Kaari ja Janne Sysi-Aho Tapaturmavakuutuskeskuksesta keskustelevat aiheesta lyhyellä videolla.

Animaatiossa kerrotaan työtapaturmien taloudellisista vaikutuksista. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattavien kulujen lisäksi työpaikalle syntyy työtapaturmista monenlaista muuta haittaa, kuten häiriötä, lisätyötä, viivästyksiä ja mainehaittaa. Työtapaturmien taloudellisia vaikutuksia esitetään kahden esimerkkitapauksen avulla: putoamisen aiheuttama ja päähän putoavan painavan esineen aiheuttama työtapaturma. Animaatio on tuotettu yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa.

TOT-tutkintamenetelmä

Julkaistu

TOT-tutkinnoissa noudatetaan johtokunnan hyväksymää tutkintamenetelmää. Tutkintamenetelmän avulla pyritään systemaattisesti selvittämään onnettomuuteen johtaneita syytekijöitä ja antamaan suosituksia vastaavien tapausten ehkäisemiseksi.

TOT-tutkintaprosessi

Julkaistu

Työpaikkaonnettomuuksien tutkinnan eli TOT-tutkinnan tarkoituksena on työtapaturmien ja ammattitautien torjunnan ja niiden tutkinnan tehostaminen. Tähän pyritään selvittämällä vahinkoihin ja niiden seurausten suuruuteen johtaneet tapahtumat ja syytekijät sekä esittämällä niihin perustuvia suosituksia työturvallisuuden kehittämiseksi. Kehittämissuosituksia esitetään sekä työympäristöön ja ihmisten toimintaan liittyvien välittömien, että organisaatioiden toimintaan liittyvien välillisten tekijöiden osalta.

Animaatiossa esitetään liikkumisesta esim. liukastumisen, kompastumisen ja putoamisen seurauksena aiheutuneita työtapaturmia, sekä annetaan suosituksia vastaavien työtapaturmien ehkäisemiseksi. Animaatioiden tiedoot perustuvat yhteistyökumppanien antamiin tietoihin, TOT-tutkintaan ja TVK:n keräämään vahinkoaineistoon.

Animaatiossa esitetään siltanosturin käyttäjälle sattunut kuolemaan johtanut työtapaturma ja annetaan suosituksia työturvallisuuden edistämiseksi. Animaation tiedot perustuvat TOT 1/19 "Työntekijä puristui siltanosturilla siirtämänsä betonielementin ja elementtitelineen väliin" - raporttiin.

Animaatiossa esitetään koneturvallisuuteen ja turvalaitteiden ohittamiseen liittyvä kuolemaan johtanut työtapaturma ja annetaan suosituksia vastaavien tapaturmien ehkäisemiseksi. Animaation tiedot perustuvat TOT 2/19 ”Huoltomies takertui vaatteista klapikoneen päätyrullaan” - raporttiin.