Oikeuskäytäntö (oikeustapaukset)

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen asioissa muutoksenhakuasteita ovat Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta, Vakuutusoikeus sekä Korkein oikeus. Tähän kokonaisuuteen on koottu keskeistä oikeuskäytäntöä, joka koskee pääasiassa 1.1.2016 ja sen jälkeen sattuneita vahinkoja.

TVK tuottaa annetuista muutoksenhakuelinten ratkaisuista oikeustapauskommentaareja.

   Valitse näytettävät julkaisut alla olevien aihepiirien mukaan.

     TVK kerää jäsenvakuutuslaitoksilta vuosittain lukumäärätiedot valituksista ja itseoikaisupäätöksistä. Vakuutuslaitokset ilmoittavat erikseen tiedot työtapaturma- ja ammattitautilain ja tapaturmavakuutuslain mukaisista valitusasioista ja tehdyistä itseoikaisuista.

     TVK kerää jäsenvakuutuslaitoksilta vuosittain lukumäärätiedot valituksista ja itseoikaisupäätöksistä. Vakuutuslaitokset ilmoittavat erikseen tiedot työtapaturma- ja ammattitautilain ja tapaturmavakuutuslain mukaisista valitusasioista ja tehdyistä itseoikaisuista.