Julkinen hallintotehtävä

TyTA-vakuutus on lakisääteinen vakuutus ja vakuutuksen toimeenpano on julkisen hallintotehtävän hoitamista. Tämä tarkoittaa, että TyTA-vakuutuslaitoksiin sovelletaan monia viranomaisia koskevia velvoitteita. Tämä kokonaisuus sisältää hallintomenettelyä sekä tietosuojaa ja tiedonhallintaa koskevat tiedot.

      Valitse näytettävät julkaisut alla olevien aihepiirien mukaan.

          Valitse edeltä tarkasteltava aihepiiri julkaisuille.