Tapaturmavakuutuskeskus

Julkinen hallintotehtävä

TyTA-vakuutus on lakisääteinen vakuutus ja vakuutuksen toimeenpano on julkisen hallintotehtävän hoitamista. Tämä tarkoittaa, että TyTA-vakuutuslaitoksiin sovelletaan monia viranomaisia koskevia velvoitteita. Tämä kokonaisuus sisältää hallintomenettelyä sekä tietosuojaa ja tiedonhallintaa koskevat tiedot.

Valitse näytettävät julkaisut alla olevien aihepiirien mukaan.

Valtion varoista avustajalle maksettu palkkio arvonlisäveroineen tuli jättää valtion vahingoksi, koska julkista hallintotehtävää hoitavaa vakuutuslaitosta ei ollut pidettävä oikeusapulain 22 §:n 1 momentin mukaisena oikeusavun saajan vastapuolena.

Merja Salonen 22.9.2022. Minulla on unelma. Unelma siitä, miten kaikki tarvitsemani työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvät juridiset tiedot ovat käden ulottuvilla, järjestyksessä ja löydettävissä helposti samasta paikasta. Juridisen tiedon kylkeen olisi lisäksi hyvä saada vielä tilastotietoa esimerkiksi vahinkojen lukumääristä, maksetuista korvauksista tai otetuista vakuutuksista. Lisäbonuksena olisi mielenkiintoista myös tietää juridisen tarkastelun kohteena olevan vahinkotapahtumaan liittyvästä työturvallisuustyöstä, mitä työn riskeille olisi tehtävissä. Tätä unelmaa kohti lähdimme työskentelemään, kun lähdimme laatimaan esiselvitystä TVK:n tietopalvelusta v. 2020. Nyt kaksi vuotta myöhemmin palvelu oikeasti toteutuu ja ensimmäinen versio on avattu tiedon käyttäjille.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen (TyTA-vakuutus) verkkokoulutus on tehty vakuutuslaitosten korvaus- ja vakuutuskäsittelijöille sekä muille työtapaturmista ja ammattitaudeista tietoa tarvitseville. Koulutus koostuu kuudesta erillisestä verkkokurssista.

Missoc (Mutual Information System on Social Protection) on EU-maiden yhteinen sosiaaliturvan tietojärjestelmä. Se sisältää vertailukelpoisia ajantasaisia tietoja sosiaaliturvajärjestelmistä. Tietoa on englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Järjestelmästä löytyy kattavasti tietoa myös työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanosta ja etuuksista Euroopan eri maissa.