TVK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle vammaispalvelulain muuttamisesta (VN/24520/2023)

TVKL-2024-06, 21.5.2024