TVK:n lausunto Oikeusministeriölle rikosoikeudellisen virkavastuun nykytilaa ja yleisiä kehittämistarpeita koskevasta arviomuistiosta (VN/30101/2021)

TVKL-2024-04, 27.3.2024