Riskklassificering RL2024

I enlighet med 171 § Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar upprätthåller TVK en riskklassificering som beskriver risken för olycksfall och yrkessjukdomar. Riskklassificeringen upprätthålls på basis av statistiska uppgifter från register över arbetsolyckor och yrkesjukdomar (OlyL § 235).

TVK:s senaste Riskklassificering RL2024 baserar sig på Statistikcentralens yrkesklassificering (TK2010) som tillämpas av TVK i sin statistik, och har bildats skilt för arbetsplatsolycksfall (TP), olycksfall under arbetsfärd (TM) och yrkessjukdomar (AT). En mer detaljerad beskrivning av strukturen för riskklassificeringen och placeringen av yrkesklasser i olika riskklasser finns att läsa i bifogad fil till riskklassificeringen.

Olycksfallsförsäkringscentralen har även fastställt en riskklassificering i tre nivåer för yrkesklasserna – låg risk, medelhög risk, hög risk – för att underlätta val av yrkesklass i inkomstregistret i sådana fall då den försäkrade arbetar lika mycket inom två eller flera olika yrken.

Riskklassificering i tre nivåer för inkomstregistrets yrkesklasser har publicerats på TVK:s hemsida. Den kommer att revideras och uppdateras under 2024.

Riskklassificering av yrkesklasser i inkomstregistret(Avaa uuden ikkunan)