Riskiluokitus RL2024

TVK ylläpitää Työtapaturma- ja ammattitautilain 171 § mukaisesti tapaturma- ja ammattitautiriskiä kuvaavaa riskiluokitusta. Riskiluokitusta ylläpidetään Työtapaturma- ja ammattitautirekisterin (TyTAL 235 §) tilastotietoihin pohjautuen.

Uusin TVK:n riskiluokitus RL2024 perustuu TVK:n tilastoinnissaan soveltamaan Tilastokeskuksen ammattiluokitukseen (TK2010) ja on tehty erikseen työpaikkatapaturmille (TP), työmatkatapaturmille (TM) ja ammattitaudeille (AT). Riskiluokituksen liitetiedostosta on luettavissa tarkempi kuvaus riskiluokituksen rakenteesta ja ammattiluokkien sijoittuminen eri riskiluokkiin.

TVK:ssa on muodostettu ammattiluokille myös kolmiportainen riskiluokitus tukemaan ammattiluokan valintaa tulorekisterissä tilanteissa, joissa vakuutettu tekee yhtä paljon työtä kahdessa tai useammassa eri ammatissa. Riskiluokkia ovat pieni riski, keskisuuri riski ja suuri riski.

Tulorekisterin ammattiluokkien kolmiportainen riskiluokitus on julkaistu TVK:n kotisivuilla. Se tarkistetaan ja päivitetään vuoden 2024 aikana.

Tulorekisterin ammattiluokkien riskiluokitus(Avaa uuden ikkunan)